WASHINGTON, the Evergreen State

Overzicht en geschiedenis

Washington : bezienswaardigheden
andere staten

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

WASHINGTON wordt ook the Evergreen State genoemd, wegens zijn enorme bossen. Het is de enige staat die naar een president werd genoemd ! In 1889 trad Washington als 42ste staat toe tot de US. De hoofdstad is Olympia, en de grootste stad is Seattle.

De staat heeft een oppervlakte van ca. 182.000 km2, en is voor 51 % bebost. De bevolking bedraagt ca. 6 miljoen inwoners met een dichtheid van 35 per km2, maar de helft van de bevolking woont in de metropool Seattle. Er zijn tevens meer dan 20 reservaten, met de Yakama, de Pend d'Oreille (Kalispel), Spokane en Makah Indianen.

Men vindt er een uitgebreid dierenbestand met grote elanden (Olympic elk), herten, zwarte beren, berggeiten, cougar (bergleeuw), Canada lynx, coyote en rode vos, maar ook reptielen en slangen. In de kustwateren vindt men walvissen (killer whale) en zeehonden, maar ook 5 soorten zalm. In oost Washington groeit de Ponderosa of gele den, en verder vindt men de Douglas Fir, een kanjer van een boom, 60 m hoog en 3 meter dik !

De Columbia rivier levert de meeste hydro-elektrische stroom op in de US, dank zij diverse waterdammen zoals de Grand Coulee, Chief Joseph en Dalles. Het gebied werd eerst bevolkt door pelsjagers, waarna land- en bosbouw zich ontwikkelden. Washington is de grootste appelproducent in de US, leidt de natie in zalmproductie, en is de tweede houtproducent na Oregon. De belangrijkste industrie is de fabricatie van vliegtuigen (Boeing werd gesticht in Seattle in 1916), en aerospace.

Mount Rainier (4.392 m) is de hoogste berg van de staat, en de vulkaan Mount St Helens (2.550 m) barstte in 1980 zo krachtig uit dat 400 meter bergpiek verdween, en as werd rondgestrooid tot in Idaho en Montana! Seattle is wereldwijd gekend als een zeer regenachtige plaats, met 940 mm regenval per jaar, daar waar midden-België het moet stellen met slechts 800 mm, en hoog-België al gauw tot 1.200 mm komt... Washington's belangrijkste bezienswaardigheden zijn besneeuwde bergtoppen, bossen, rivieren, meren en stranden.

map van Washington

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

Voorgeschiedenis

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

In Washington vond men overblijfselen van menselijke aanwezigheid tot 10.000 vóór Christus ! De Indianen ontwikkelden zich verschillend naargelang de streek waar ze woonden en het bijhorende klimaat. Aan de kust vond men de Quileute, Quinault, Makah, Lummi, Chinook en Snohomish, die in vaste houten woningen leefden. Ten oosten van de Cascade Mountains vond men de Okanogan, Spokane, Wenatchee, Yakama, Cayuse, Nez Perce en Palouse, die meer nomaden waren door het minder goede klimaat en in verplaatsbare tenten woonden. Alle stammen dreven occasioneel handel met elkaar en hadden een gemeenschappelijke taal, gebaseerd op de Chinook taal.

In de 16de eeuw was Spanje ongetwijfeld het rijkste land van Europa, maar het zag de volgende eeuw zijn rijkdom geleidelijk aan verminderen. Zijn concurrenten Engeland, Frankrijk, de Lage Landen en Rusland dwongen het nieuwe gebieden te verkennen, om zijn macht uit te breiden.

In 1775 zonden Bruno Heceta en Juan de la Bodega y Quadra een expeditie naar Point Grenville, en ze eisten het land op voor Spanje. In 1778 verkende de Brit James Cook de kust van Washington, en hij eiste het gebied op voor Engeland. Er ontstonden spanningen, maar beide grootmachten kwamen overeen om elkaars handelsposten te eerbiedigen.

In 1788 verkende de Amerikaan Robert Gray, een pelshandelaar uit Boston, de monding van de Columbia rivier, en hij noemde deze naar zijn schip. Meteen eiste ook de USA hetzelfde gebied op... In 1792 verkende de Brit George Vancouver uitgebreid de kust.

Drie landen eisten derhalve de Oregon county op, die hedendaags Oregon, Washington, Idaho en delen van Montana en Wyoming omvatte. De Engelse geschiedenis zwijgt echter in alle talen over de oorsprong van de originele Franse naam Ouragan voor Oregon, en de toch Frans klinkende namen van verscheidene Indianenstammen (zoals bv. de Nez Percé). Men kan dus geredelijk aannemen dat de Fransen er voordien reeds actief waren !

In 1803 kocht de US met de Louisiana Purchase een enorm grondgebied van Frankrijk. Hierop stuurde president Thomas Jefferson de Lewis and Clark expeditie uit. Deze vertrokken in 1804 van St Louis, volgden de Missouri en Jefferson rivieren tot in de Rockies. Ze geraakten tot in Oregon met de hulp van Sacagawea, de Shoshone echtgenote van de franse trapper Toussaint Charbonneau. Hun verslag over deze reis opende het gebied voorbij de Rockies voor kolonisatie.

In 1810 stichtte John Jacob Astor van New York City de Pacific Fur Company. Hij zette een keten van handelsposten op langs de Mississippi tot aan de Stille oceaan, om handel te kunnen drijven met China en Rusland. Na de oorlog tussen Groot-Brittannië en de US (1812-1815) kreeg de US Astoria terug, maar er werd overeen gekomen dat beide grootmachten het gebied verder mochten uitbaten.

De (Britse) Hudson's Bay Company bestuurde stilaan het hele gebied vanuit Fort Vancouver door de pelshandel, en het dreef handel met de Russen in Alaska. Ze dwarsboomden zeer efficiënt elke concurrentie, en onderhielden goede relaties met de Indianen. Na 1840 waren de bevers echter schier uitgestorven, en werden de pelzen vervangen door zijde, wat meteen het einde betekende van de trappers en handelaars !

In 1842 bracht een economische depressie in het oosten vele kolonisten en missionarissen naar het gebied, en in 1848 stichtten de US het Oregon Territory. Het Congres gaf 260 hectare aan elke kolonist die het land zou bewerken gedurende vier jaar, maar dat stelde wel een probleem met de Indianen... In 1851 werden zes verdragen met hen gesloten, maar ze werden nooit nageleefd, noch zelfs aanvaard door het Congres... In 1853 werd het Washington Territory gesticht, dat tevens noord Idaho en west Montana bevatte.

De nieuwe gouverneur sloot meteen een hele reeks nieuwe verdragen af met de Indianen, waarbij hij gemakshalve een nieuwe soort van "onderhandelen" uitvond ! Aangezien de Indianen geen geschreven taal hadden, werden de nieuwe "verdragen" gewoon voorgelezen (in het Engels...) aan een paar Indianen, die nogal lukraak werden uitgekozen. Volgens de gouverneur, hadden hierdoor ALLE Indiaanse stammen ogenschijnlijk hun akkoord gegeven om het grootste gedeelte van hun land af te staan, en zich terug te trekken in relatief kleine reservaten...

Toen zelfs deze "gemanipuleerde verdragen" werden geschonden door goudzoekers en nieuwe kolonisten, die de overeengekomen gebieden bezetten, kwamen de Indianen in opstand. Tussen 1855 en 1859 werden verscheidene oorlogen gevoerd tussen kolonisten en de Indianen. Deze laatste werden nochtans verslagen. Het leger sloot ze op in reservaten, en in 1859 verklaarde het Congres de "gemanipuleerde" verdragen geldig !

Na 1857 brachten goudvondsten nog meer kolonisten naar het gebied, en ze deden hun aankopen in Walla Walla, de grootste stad tot in 1880. Daarop werd een spoorweg aangelegd, die prompt nieuwe kolonisten aanvoerde, maar tevens goedkope arbeidskrachten, in de vorm van tienduizenden zwarten, Chinezen en Japanners. Nadien vertraagde de economie, en een zondebok werd gauw gevonden. in 1882 stemde het Congres verschillende anti-Chinese en discriminerende wetten...

Staat

De politiekers vroegen de oprichting van een eigen staat, maar voor zuiver politieke redenen werd dit meer dan tien jaar vertraagd ! De Democraten, die op dat ogenblik de meerderheid hadden in het Congres, vreesden namelijk dat de nieuwe staat Republikeins zou stemmen. En zoals altijd, woog dit argument veel zwaarder door dan enig ander... In 1888 namen de Republikeinen de macht over in het Congres, en in 1889 trad Washington als 42ste staat toe tot de US.

In 1896 was er een nieuwe Gold Rush, maar deze maal in Alaska, en nieuwe steden sprongen er als het ware uit de grond. Seattle was uitstekend geplaatst als springplank naar de Yukon. De economie draaide geweldig goed voor de banken, die tot 36 % intrest aanrekenden, voor de spoorwegen, die zwaar overdreven prijzen hanteerden, voor de grote bedrijven, enspeciaal voor de lokale regering, die gewoonlijk mee in alle combines zat...

De arbeiders en de landbouwers verenigden zich in vakbonden en politieke partijen, en rond 1915 slaagden ze er in om verscheidene sociale wetten te doen goedkeuren. Nochtans werden in de depressie na Wereldoorlog I (1914-1918) de vakbonden zeer hardhandig aangepakt.

Op 29 oktober 1929 crashte de New York Stock Exchange, wat het begin was van de Grote Depressie. In 1932 werd Franklin Delano Roosevelt tot president gekozen, en hij startte onmiddellijk grote openbare werken, waaronder het bouwen van de Bonneville dam op de Columbia rivier. In 1942 was deze afgewerkt, en het was toen de grootste dam ter wereld ! Het stelde Washington in staat om goedkope elektriciteit te leveren.

Tijdens Wereldoorlog II (1940-1945) trok de economie zeer sterk aan, en vele nieuwe industrieën werden opgericht, zoals de Boeing Airplane Company. De staat Washington kreeg op één na de meeste defensiecontracten in de hele oorlog.

Op 18 mei 1980 barstte de vulkaan op Mount Saint Helens uit, met 57 doden en enorme schade tot gevolg.

De wetten van Washington maken het mogelijk dat Voter Initiatives (initiatieven van de kiezers) tot wet worden verklaard. Zo werd in 1999 Initiative 695 gestemd, dat de hoge belasting op voertuigen verving door een belasting van slechts 30 $, en die de toestemming van de kiezers vereiste om welke andere belasting dan ook te verhogen ! In 2000 haastten de ongeruste politiekers zich om via het Washington Supreme Court deze I-695 ongrondwettelijk en dus niet van kracht te verklaren, maar gelukkig bleef de 30 $ belasting toch ongewijzigd...

~ ~ ~ ~