UTAH : bezienswaardigheden - deel 1

Salt Lake City, Wendover, Torrey
deel 1 Salt Lake City de City - Temple Square - Madeleine Cathedral
  Wendover de Zoutvlakten - de Bonneville Speedway
  Torrey Capitol Reef NP - Fishlake National Forest
     
deel 2 Ivins Snow Canyon
  St George Mormon cathedral
  Springdale Zion National Park
  Glendale Dixie National Forest - Bryce Canyon NP
     
deel 3 Blanding Natural Bridges NP
  Moab Moab City - Canyon Lands NP - The Arches NP
     
artikelen   De Mormoonse Kerk | Joseph Smith
more pages   Utah : overzicht en geschiedenis | andere staten | artikelen

~ ~ ~ ~

Salt Lake City

De city

Interstate 15 loopt achtereenvolgens doorheen de steden Brigham City, Ogden, Salt Lake City en Sandy, die allemaal achter elkaar langs de Interstate slingeren ! Vroeger waren dit aparte stadjes, maar later groeiden ze aan elkaar in een langgerekt lint. Ze liggen midden in de vrij enge vallei tussen de bergen, en samen vormen ze één grote metropool.

Rond Salt Lake City is het immer druk, en het stadsgewoel begint eigenlijk al vanaf een heel stuk eerder, in het plaatsje Pleasant View. Salt Lake City zelf is tevens een ski resort, waar in 2002 de Olympische winterspelen plaats vonden. Een bezoek aan Salt Lake City zou onvolledig zijn zonder een bezoek aan de tempel van the Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints. Dit is een hele mond vol voor de Mormoonse Kerk, of meer precies, de Kerk volgens het boek van Mormon. Ze omschrijven zichzelf met de afkorting LDS, voor Latter Day Saints.

Temple Square

Temple Square is een verzameling van vele gebouwen, gelegen op een oppervlakte van veertien hectaren. Er zijn twee Visitor Centers, en elke bezoeker wordt meteen verwelkomd met een vriendelijke uitleg en documentatie. De meeste mensen die in Temple Square de bezoekers te woord staan zijn vrijwilligers, die hun tijd en inspanning aan de Kerk schenken. Bijna allen zijn jonge mensen, die van over heel de wereld komen, en optreden als missionaris. Men kan dan ook een geleid bezoek bekomen in meer dan dertig verschillende talen !

Een bezoek aan de mooie Salt Lake Temple is niet toegelaten. Deze kerk, of liever kathedraal, werd gebouwd van 1853 tot 1893, en is de plaats voor erediensten. Het monumentale gebouw in Anglicaanse stijl werd opgetrokken in zandsteen, die over de rivier werd aangevoerd.

Iets verder ligt het Tabernacle, de plaats waar het Mormoonse koor en orkest voorstellingen geven en repetities houden. Het dak van dit gebouw is een gebinte in de vorm van een ovalen kom. Het is volledig in hout gemaakt, dat gebogen werd in water, en dan aaneen gezet met vochtige lederen riemen. Na het opdrogen vormen deze een ijzersterke verbinding.

De al even mooie Assembly Hall werd afgewerkt in 1882, en diende eerst als kerkruimte. Later werd het tot vergaderzaal omgevormd. Vooraan ligt een podium, en de rijen stoelen werden geplaatst in aflopende hoogte, wat een zeer vooruitstrevend idee was voor die tijd ! De architectuur langs de buitenzijde is typisch Victoriaans, en in deze zaal vinden tevens optredens plaats van verscheidene lokale en internationale koren en orkesten.

In het Visitor Center North krijgt men een voorstelling van de film "Legacy", een vijftig minuten durende film over de geschiedenis en de vervolging van de Mormoonse Kerk. De film werd zeer professioneel gemaakt, zelfs al werden in het script alle scherpe kantjes zorgvuldig afgevijld... Het kan wat emotioneel en melodramatisch over komen, en enkele historische elementen werden een beetje "aangepast"... Afgezien van deze details, is de film zeker de moeite waard !

De Church office Building is een moderne, massieve en dertig verdiepingen tellende wolkenkrabber, die het hoofdkwartier en administratief centrum is van de Kerk. Dit coördineert de internationale missie's, en alle stelt alle drukwerken op. Het bevat tevens de ganse architecturale staf voor de elf miljoen leden tellende organisatie ! Van op de terrassen op de 26ste verdieping heeft men een adembenemend zicht over Temple Square en Salt Lake City. In de verte ziet men Emigration Canyon, de reisweg langs waar de Mormonen de vallei bereikten, na hun trek van 1.300 miles vanuit Missouri. Onze gids legde ons uit dat Brigham Young, de leider van de kolonisten, op zoek was naar een gebied dat niemand anders wou, zodat ze eindelijk verlost zouden zijn van de vervolgingen, die hen hadden verjaagd van hun vorige locaties. Zelfs midden in deze woestijn is er een klein riviertje, zodat de beloofde stad Zion altijd water zou hebben !

Het Conference Center is een pareltje van architectuur en engineering ! Dit massieve gebouw werd speciaal gebouwd om twee maal per jaar een bijeenkomst te houden voor een congregatie van eenentwintig duizend gelovigen ! Diverse sprekers en Kerkleraars onderrichten hen in de leer van de LDS. Alle mogelijke elektronische snufjes laten de bezoekers toe elk woord te verstaan dat van op de kansel wordt uitgesproken. Er zijn tevens twee immense schermen die close-ups van de sprekers geven. Het ganse dak van het gebouw hangt als het ware aan zes gigantische stalen gebinten, die elk liefst zeshonderd ton wegen ! Het interieur is daardoor volledig vrij, en de brede mezzanines hangen ogenschijnlijk zonder enige steun in de lucht. Heel het dakoppervlakte werd uitgevoerd als een sublieme daktuin, met de oorspronkelijke woestijnflora. Het zo kostbare water vloeit overvloedig in fonteinen en kunstige waterloopjes. Een mooi en zeer goed gebouwd kunstwerk !

Temple Square telt bovendien nog andere interessante gebouwen, zoals de Family History Library, een zeer uitgebreid genealogisch centrum, waar iedereen opzoekingen kan doen naar zijn voorouders. Dit centrum wordt trots aangekondigd als zijnde het meest uitgebreide genealogisch centrum ter wereld, en in dit geval zou dat best kunnen ! De godsdienstige overtuiging van de LDS houdt namelijk ondermeer in dat kerkelijke sacramenten zoals het doopsel en het huwelijk ook na het overlijden van de betrokkene(n) kunnen beleden worden, in loco parentis, door hun nazaten !

Dan is er nog het Museum of Church History and Art, waar kerkgeschiedenis en hedendaagse Indiaanse en moderne kunst wordt tentoongesteld, de Relief Society Building, het hoofdkwartier van diverse hulporganisaties, de Joseph Smith Memorial Building, gewijd aan de eerste profeet, die het boek van Mormon opstelde na zijn visioenen en de missie van Jesus Christus, de Lion House en de Beehive House, voormalige residenties van de tweede profeet en kolonistenleider Brigham Young, en nog verscheidene andere merkwaardige gebouwen. Een diepgaand bezoek van alle gebouwen zou gemakkelijk een hele week in beslag nemen !

Salt Lake City : Temple Square 1 Salt Lake City : Temple Square 2
   
Salt Lake City : Temple Square 3 Salt Lake City : Temple Square 4
   
Salt Lake City : Temple Square 5 Salt Lake City : Temple Square 6

Madeleine cathedral

De Madeleine kathedraal ligt in het downtown gebied, op South Temple Avenue.

Deze kerk is befaamd voor zijn glasramen.

Het interieur kan er wat eenvoudig van opzet uitzien, maar naast de zeer speciale glasramen ziet men er tevens kunstig houtsnijwerk, en mooi geschilderde plafond- en muurversieringen.

Salt Lake City : Madeleine cathedral

Wendover

De zoutvlakten

Als men van Salt Lake City naar het westen rijdt op Interstate 80, komt men, na nog geen tien kilometer, terecht in een waar woestijnlandschap ! Over de volgende honderd mijl tot in Wendover, ziet men enkel nog een onmetelijke en volslagen onbewoonde vlakte, zo plat als een vijg, en gelegen tussen de verre bergkammen. Er staat enkel wat dor prairiegras op het zand, en het landschap is gewoon een woestijn ! Korter bij Wendover, en zeer nabij de grens met Nevada, krijgt de vlakte stilaan een bruine kleur. Bij nader inzien is dit echter geen zand, maar wel zout, dat bedekt is met een laagje stof ! Dit zijn de zoutvlakten van het Great Salt Lake.

Het prehistorische meer, of beter gezegd, de Bonneville binnenzee moet enorm groot geweest zijn ! In de omringende bergkammen ziet men duidelijk de vroegere lijn, tot waar de zee ooit gestaan heeft. Deze waterlijn ligt wel op zo'n tachtig meter hoogte... Alhoewel zeer zelden, regent het hier soms. Het duurt dan minstens drie dagen, eer al het water verdampt is of opgeslorpt door de zoutlaag. Deze fascinerende zout-oppervlakte geeft in de middagzon aanleiding tot grootschalige Fata Morgana's of luchtspiegelingen. Men ziet ogenschijnlijk overal uitgestrekte plassen water staan, en hele bergkammen zweven zo maar in de lucht !

Wendover : de Zoutvlakten 1 Wendover : de Zoutvlakten 2

de Bonneville speedway

Een klein baantje leidt naar de Bonneville Speedway, die in het midden van "nergens" ligt... In 1911 werd op deze vlakke zoutoppervlakte de eerste Packard uitgetest, en in 1914 haalden ze voor het eerst de toen fantastische snelheid van 141 miles per uur (zowat 225 km/uur). In de gouden jaren 1960 werden er om de haverklap nieuwe snelheidsrecords neergezet, vooral door de pogingen van de bekende Campbell, die ver over de duizend kilometer per uur ging !

De Speedway is vijfentwintig meter breed en zestien kilometer lang, en op weekends wordt hij nog steeds gebruikt door amateurs, om hun hobby te beoefenen. Jet-motoren worden niet meer getest. Men gebruikt enkel nog atmosferische motoren met turbo's, die toch tot een "frisse" 735 km/uur gaan...

De Speedway is de enige plaats in de immense vlakte, waar het zout nog dik genoeg is om met wagens op te rijden. Elders is door de constante zoutwinning de zoutkorst zó dun geworden, dat men er doorzakt. Onder de zoutlaag bevindt zich namelijk een laag slijk, die soms tot twee meter dik kan zijn.

Wee dan ook de waaghals, die het verbod om op de vlakte te rijden aan zijn laars lapt, en zo maar een ritje maakt ! Het is ettelijke malen gebeurd dat de wagen door de zoutlaag zakt, en zich hopeloos vastrijdt in het onderliggende slijk. In het nabijgelegen dorp is er een speciale dépannage-wagen, maar de eigenaar vraagt duizend dollar in cash om de wagen terug op de baan te hijsen... De onfortuinlijke amateur, die dit bedrag niet wil (of kan...) ophoesten, ziet zijn wagen geleidelijk aan verder wegzakken. Na een maand is er niets meer te zien, en is de hele zaak definitief "begraven"...

Wendover : de Bonneville Speedway 1 Wendover : de Bonneville Speedway 2

Torrey

Capitol Reef NP

Interstate 70 loopt door een groene vallei tussen de bergen, en Highway 24 voert naar Torrey. Hier komt men precies in een maanlandschap terecht, dat verlaten, droog en bergachtig is. Enkele koeien grazen her en der in de schrale prairie. In de Escalante Mountains klimt de baan fluks naar de top op 2.555 meter hoogte ! Daar vindt men geen bergtop, maar wel een groot plateau, het Awapa plateau.

Even verder ligt het dorp Loa, een mooi en slaperig dorpje in de bergen, met een paar boerderijen, enkele akkers, en wat weiland. Het volgende dorpje is Bicknell, waar de baan waarschijnlijk nog van vóór de oorlog stamt (de burgeroorlog, bedoel ik dan...), en men gratis een vibro-massage krijgt... Het merkwaardige aan dit gebied is echter dat heel de omgeving bezaaid is met grote blokken lava, een overblijfsel van een grote vulkaan-uitbarsting ! Het volgende dorp is Torrey, de toegangspoort tot Capitol Reef National Park.

In 1937 werd dit gebied tot een Nationaal Monument verklaard, wegens zijn uitzonderlijke panorama's. Het ontvangt slechts zeventien centimeter water per jaar, en is dan ook zeer droog, maar honderdtachtig miljoen jaar geleden was het een echte Sahara-achtige woestijn ! Vijfenzestig miljoen jaar geleden stuwden tektonische krachten de aardlagen omhoog tot een honderd mijl lange bergkam, en de zandlagen versteenden tot grillige, en doorgaans rode rotsformaties. Men ziet er echter ook groene en witte kleurschakeringen, met grote gipslagen.

In het Visitor Center vindt men uitgebreide documentatie over het park. Men start de toer met een bezoek aan de Hickman Bridge. Dit is een zogenaamde natural arch of natuurlijke boog van 40,5 meter lengte. Een klein probleem is echter dat men er een voettocht van drie kilometer moet voor over hebben, om dit natuurwonder van nabij te bezichtigen... De wandeling begint met een redelijk vlak pad, maar na een paar honderd meter worden dat vrij steile trappen, uitgehouwen in de rotsen ! Een bijkomend en dringend probleem is dat vele slangen deze omgeving eveneens erg op prijs schijnen te stellen, en meer bepaald zelfs dit pad ! Wat onmiddellijk een einde stelde aan de exploratie, althans wat mij betrof...

Het volgende panorama is dit van Capitol Dome, en deze geërodeerde berg heeft inderdaad veel weg van een groot gebouw met een koepel ! De tien mijl lange Scenic Drive begint in Fruita, wat vroeger een Mormoonse gemeenschap was. Deze koloniseerde de streek in 1880, en baatte er een vrij succesvolle reeks boomgaarden uit. Toen in 1937 het Capitol Reef Monument werd opgericht, liepen zij in de weg, en werden ze "met zachte aandrang" verzocht zich elders te vestigen. Zo staat het echter niet in de geschiedenisboekjes, hoor... De smalle en kronkelige baan loopt verder langs verschillende sensationele vista's, en uw fotoapparaat zal geen ogenblik stilstaan !

Torrey : Capitol Reef NP 1
   
Torrey : Capitol Reef NP 2 Torrey : Capitol Reef NP 3
   
Torrey : Capitol Reef NP 4 Torrey : Capitol Reef NP 5

Fishlake National Forest

Highway 72 loopt door Fishlake National Forest. Dit enorme woud is volledig onbewoond, en de baan blijft maar eindeloos draaien en kronkelen, klimmen en dalen... We bereikten zelfs even een hoogte van 2.745 meter ! Het landschap is extreem ruig, droog en dor, maar dit levert wel formidabele panorama's op ! Het park bevat tevens zogenaamde Open Ranges, wat wil zeggen dat er geen afsluitingen zijn. Het vee mag ongestoord overal rondlopen, en het heeft volstrekte voorrang. Men moet er dan ook verdraaid goed oppassen, want deze dieren kunnen blijkbaar ook de bordjes lezen, en ze maken volop gebruik van hun privileges...

** Lees verder met deel 2 **

~ ~ ~ ~