NORTH DAKOTA : bezienswaardigheden - deel 2

Canyonland, Medora, the Badlands, Theodore Roosevelt NP
deel 1 Interstate 94 North Dakota
  Jamestown Frontier Village Prairie Town - Buffalo museum
  Fort Totten Historisch fort 1867
  Sully's Hill National Game Preserve
  Devil's Lake the Wetlands
     
deel 2 Bismarck Canyonland
  Medora Theodore Roosevelt NP - The Badlands - Painted Canyon
Château de Mores - Pitchfork Fondue - Medora City
     
artikelen   the American Buffalo | Le Marquis de Mores
more pages   North Dakota : overzicht en geschiedenis | andere staten | artikelen

~ ~ ~ ~

Bismarck

Als men naar het westen rijdt op Interstate 94 naar Bismarck, worden de panorama's op de duur een monotoon landschap, met enorm uitgestrekte akkers en slechts hier en daar een farm. De enige opmerkelijkheid was het zicht van een monsterachtig grote tractor, met drie banden op elk wiel, wat zijn totaal aantal banden op twaalf bracht ! Zo'n gigantische machine kan daarmee de grootste ploegen en ander landbouwmateriaal trekken, en de prijs van zo'n enorme combine kan gemakkelijk oplopen tot 500.000 $...

Bismarck is de hoofdstad van North Dakota. Het is een mooie en uitgestrekte stad, met vooral laagbouw. Er staat precies één wolkenkrabber in zijn skyline, met waarschijnlijk appartementen. Voorbij Bismarck wordt het voordien vlakke landschap meer heuvelachtig, en men klimt geleidelijk van 300 naar 800 meter hoogte. Er zijn omzeggens geen bomen meer te zien, en het landschap wordt merkelijk droger. De diversiteit in de gewassen maakt plaats voor enkel nog graan, afgewisseld met prairiegras voor vee.

In New Salem is de bezienswaardigheid langsheen de Interstate Salem Sue, godin van de melkboeren! Het is de grootste Holstein koe ter wereld ! Sue werd gebouwd in 1974, en haar afmetingen zijn uitzonderlijk : 11,50 meter hoog, 15 meter lang, zes ton versterkt fiberglas, en zodanig groot, dat ze in drie stukken werd gebouwd om ze op de heuvel te kunnen krijgen...

 Bismarck : Salem Sue 1  Bismarck : Salem Sue 2

Canyonland

Net vóór Medora verandert het landschap weer volledig, net alsof er een deur wordt gesloten en een nieuwe wordt geopend ! Men komt terecht in Canyonland, een echt maanlandschap van diep uitgesleten canyons en prachtige kleurschakeringen ! Blijkbaar bestaat de bodem voornamelijk uit zandsedimenten, die in mindere of meerdere mate versteend zijn. De natuurlijke erosie van water, vorst en wind sleten gaandeweg de zachtste lagen weg, en wat overblijft is het uitzonderlijke panorama van Painted Canyon Park !

Bismarck : Canyonland 1 Bismarck : Canyonland 2

Medora

Theodore Roosevelt National Park

In het Visitor Center van het Theodore Roosevelt National Park presenteert men een zeer interessante tentoonstelling over het leven van Roosevelt in North Dakota. Theodore Roosevelt werd geboren in New York City op 27 oktober 1858, in een vrij welgestelde familie. Zijn vader was de grootste importeur van Europees glas in New York. Aangezien hij eerder ziekelijk en astmatisch was als kind, moedigde zijn vader hem aan om veel oefeningen te doen.

Theodore Roosevelt kwam naar het gebied van de bruisende stad Medora in 1883, toen hij vierentwintig was, om op bizons te jagen. Hij vond het leven in het Westen dermate interessant dat hij de Chimney Butte Ranch in Little Missouri kocht, voor hij terug naar het oosten ging. Eigenlijk werd de ranch de Maltese Cross Ranch genoemd, omdat zijn brandmerk een Maltezer Kruis was... Een jaar later overleden zijn moeder en zijn vrouw vrijwel gelijktijdig in New York, en een diep aangeslagen Roosevelt keerde terug naar de Badlands. Daar kocht hij een tweede boerderij, de Elk Horn Ranch, gelegen op ongeveer vijftig kilometer van Medora, en hij begon er aan veeteelt.

Eigenlijk kocht hij niet de grond van zijn ranches, maar enkel de rechten om rundvee te kweken ! Al het land behoorde oorspronkelijk toe aan de federale overheid, die gaf de spoorwegmaatschappijen een uitgestrekt terrein van ongeveer twintig mijl aan beide zijden van hun spoorlijn, in ruil voor de bouw ervan. De eigenaars van de spoorlijn speelde het spel handig, en ze alleen verkocht de rechten voor kweek op hun land, maar het land zelf bleef hun eigendom ! Maar hoe dan ook, de strenge winter van 1886-1887 vernietigde zijn veestapel, samen met deze van zijn buren. Hij verloor tevens zijn investering van 60.000, en Roosevelt keerde terug naar het Oosten.

We bezochten de Log Cabin of blokhut die Roosevelt op zijn ranch bouwde. Het is een eenvoudige blokhut, maar met meer vensters dan doorgaans het geval was. Een prettige anekdote is dat deze blokhut reeds meer dan vijfduizend mijl gereisd heeft sinds ze gebouwd werd, aangezien ze regelmatig wordt tentoongesteld in verschillende staten... We bekeken tenslotte een film over de Badlands, mooi verfilmd en op teksten van Roosevelt zelf, die tijdens zijn leven zesendertig boeken schreef !

Medora : Theodore Roosevelt NP 1 Medora : Theodore Roosevelt NP 2

The Badlands

De toer doorheen de Badlands loopt langsheen de zesendertig mijl lange Loop South, waarbij men gewoon prachtige vergezichten heeft over de geërodeerde canyons. Het dierenbestand is er uitbundig vertegenwoordigd met ondermeer duizenden prairie dogs (een soort marmot, dat bijzonder schattig overkomt), elanden, herten, Bighorn sheep (bergschapen met grote gebogen horens), en natuurlijk bizons ! Het park zelf telt zo'n zeshonderd bizons, en het goede nieuws is dat er in de hele USA, dank zij intensieve kweekprogramma's, reeds opnieuw 350.000 bizons rondlopen ! Naast de kudden van bizons, komt men ook kuddes wilde paarden tegen !

Op de Loop ziet men veel schilderachtige panorama's, waarbij men gemakkelijk de diverse lagen in de sedimenten kan onderscheiden, met zandsteen, kolen, gips, en mineralen, met rode en groene kleuren en pastel tinten. De meeste begroeiing bestaat uit prairiegras, maar men vindt er tevens struiken en bomen, waarvan de bladeren reeds verkleurden. De volledige excursie doorheen het park bedraagt zo'n tachtig kilometers.

Medora : The Badlands 1 Medora : The Badlands 2
   
Medora : The Badlands 3 Medora : The Badlands 4

Painted Canyon

Op exit 34 van de Interstate 94 kan men een uitzicht hebben op de Painted Canyon, die deel uitmaakt van het TR Park. Dit gedeelte is echter slechts een overzicht over de Badlands, en er is geen toegang noch een aangelegde weg. Nochtans is er een prachtig panorama te bewonderen, en het is een bezoek meer dan waard !

Medora : Painted Canyon 1 Medora : Painted Canyon 2

Château de Mores

De Marquis de Mores was een Franse edelman, die fortuin wou maken in North Dakota door veeteelt en vleesverwerking, wat een industrie was die enorme fortuinen opleverde. Zijn ambitieus plan was om een revolutie teweeg te brengen in de vleesindustrie, door het vee te slachten in het kleine spoorwegstadje Little Missouri, en het vervolgens naar het oosten te sturen in gekoelde spoorwegwagons !

Nochtans ontving de bevolking van Little Missouri de "crazy Frenchman" met ongeloof en zelfs met openlijke vijandigheid ! De markies nam zo'n ontvangst niet, en bouwde dan maar zijn eigen dorp op de andere oever van de rivier... Hij noemde het Medora naar zijn vrouw. Tussen 1883 en 1886 groeide het dorp fenomenaal, en zelfs zodanig, dat het "onvriendelijke" dorp Little Missouri volledig uitstierf. Wraak is zoet !

Het Château de Mores is een museum, waarin het leven van de avant-gardistische en zeer avontuurlijke markies uit de doeken wordt gedaan. Zijn "château" kan bezocht worden met een begeleide toer. Het houten gebouw is vrij eenvoudig van constructie, en het werd zeker niet gebouwd met dure materialen, noch uitgerust met een buitengewone meubilering. Het was enkel bedoeld als zomerverblijf, om er te jagen en bevriende relaties uit te nodigen voor een jachtpartij. De familie bracht de winter gewoonlijk door in New York. De dorpelingen noemden het echter spottend een "château" omdat het zesentwintig kamers telde, en de meeste dorpelingen hadden slechts een driekamer-woning... De familie de Mores noemden hun woning een "hunting cabin" of jachthut !

Medora : Château de Mores 1 Medora : Château de Mores 2
   
Medora : Château de Mores 3
Medora : Le Marquis de Mores 4

Amphitheater en Pitchfork Fondue

Op de top van de berg naast Medora ligt het Amphitheater en de Pitchfork Fondue. Het open Amphitheater werd speciaal gebouwd om voorstellingen te geven over het leven en de werken van de geliefde 26ste president van de Verenigde Staten, Franklin Theodore Roosevelt. De Pitchfork Fondue is een bijkomende attractie, een soort Fondue Bourguignonne, maar dan op Amerikaanse maat geschoeid... Enorme lappen vlees worden op hooivorken gestoken, en dan ondergedompeld in al even enorme bakken met kokende olie ! Misschien is de presentatie wat minder culinair dan in Europa, maar die avond verwachtten ze zo'n vierhonderdvijftig gasten, en dan kan het toch zeker niet slecht zijn !...

Medora : Amphitheater 1 Medora : Amphitheater 2
Medora : Pitchfork Fondue 1 Medora : Pitchfork Fondue 2

Medora city

Medora's hoofdstraat bestaat voor het grootste gedeelte uit souvenirwinkels, een paar saloons en restaurants, en andere winkels... Alle gebouwen zijn opgetrokken in hout, en bewust gemodelleerd in een Wild-West stijl. Dit verschaft een mooie en pittoreske algemene aanblik !

Het enige gebouw dat uit de toon valt, is het County Court House. Het werd gebouwd in een eigentijdse stijl, en steekt schril af tegen de andere huizen in de buurt...

Medora City 1 Medora City 2

~ ~ ~ ~