NORTH DAKOTA : bezienswaardigheden - deel 1

Interstate 94, Jamestown, Fort Totten, Devil's Lake
deel 1 Interstate 94 North Dakota
  Jamestown Frontier Village Prairie Town - Buffalo museum
  Fort Totten Historisch fort 1867
  Sully's Hill National Game Preserve
  Devil's Lake the Wetlands
     
deel 2 Bismarck Canyonland
  Medora Theodore Roosevelt NP - The Badlands - Painted Canyon
Château de Mores - Pitchfork Fondue - Medora City
     
artikelen   the American Buffalo | Le Marquis de Mores
more pages   North Dakota : overzicht en geschiedenis | andere staten | artikelen

~ ~ ~ ~

Interstate 94 : North Dakota

Vanuit Minnesota staken we de grens met North Dakota over, en Fargo, de grootste stad van North Dakota, ligt net even verder. De stad werd genoemd naar William Fargo.

In 1850 richtten Henry Wells en William Fargo de groep American Express op in Albany, NY, voor alle express-vervoer en financiële diensten in het oosten van de US. Later zou deze groep wereldbekend worden voor zijn financiële diensten. De groep is het meeste bekend voor zijn credit cards, maar American Express is tevens het grootste reisbureau ter wereld ! Beide financiers volgden met belangstelling de Gold Rushes en de enorm snelle uitbreiding naar het westen, en aangezien hun partners niet geïnteresseerd waren in verdere uitbreiding, stichtten Wells en Fargo in 1852 de Wells Fargo Express Company op, die het westen van de natie bestreek. Dit bedrijf specialiseerde zich eveneens in express-vervoer en financiële diensten. De groep zou zich later ontwikkelen tot de tweede grootste bank in de Verenigde Staten !

Het landschap beschrijven is vrij eenvoudig ; vlak, ruraal, immense akkers en gronden, en slechts hier en daar een door bomen omzoomde farm ! Landbouwers kunnen hier nog hun brood verdienen, ondanks het korte seizoen, omdat de meeste boerderijen minstens vijf duizend acres of zo'n tweeduizend hectaren groot zijn ! De belangrijkste voorwaarde is wel dat ze zelf eigenaar zijn van hun boerderij, want indien ze huur moeten betalen, blijft er niet meer veel over. Deze voorwaarde is precies dezelfde als in het grootste deel van noord-Europa. Het is schier onmogelijk geworden voor een jonge landbouwer om zelfs maar een boerderij te beginnen, indien alles moet aangekocht worden, omdat de totale investering gewoon te groot is...

Een vergelijking tussen North Dakota en België levert interessante resultaten op ! North Dakota is zes maal groter dan België, maar telt slechts 650.000 inwoners, vergeleken met elf miljoen... ! Stel U voor dat België zo'n 94 % van zijn bevolking zou liquideren, alsmede alle grote steden, en de rest van de bevolking zou verspreiden over België, Nederland, en Luxemburg, en daarenboven nog een vierde van Frankrijk en Duitsland aan het grondgebied toevoegen... Dat is North Dakota !...

I-94 : North Dakota 1

Wells fargo : logo

Jamestown

Frontier Village prairie town

Frontier Village is een pioniers-stadje, wat in dit geval een eufemisme blijkt voor een assortiment van oude en half vervallen gebouwtjes, doorgaans geschonken door eigenaars die er van af wilden... Het concept heeft historisch zeker wel enige verdienste, maar helaas werden de inplanting en de decoratie enigszins amateuristisch uitgevoerd. Even buiten het stadje staat het beeld van de grootste bizon ter wereld, een zestig ton zwaar betonnen beeldhouwwerk van de American Buffalo !

Jamestown : Frontier Village Prairie Town 1 Jamestown : Frontier Village Prairie Town 2
   
Jamestown : Frontier Village Prairie Town 3 Jamestown : Frontier Village Prairie Town 4

Buffalo museum

Jamestown is tevens de thuishaven van het National Buffalo Museum, dat een historisch overzicht presenteert over dit opmerkelijke dier. Er is een vrij uitgebreide verzameling van schilderijen en pentekeningen van bizons, naast een zeer indrukwekkende collectie geweren en vuurwapens, waarmee de dieren afgeslacht werden... Achter het museum vindt men Mahpiya Ska, een albino bizon, wat zeer uitzonderlijk is ! Deze White Cloud ,(wat een vertaling is van de Indiaanse naam, werd in 1996 op een privé farm geboren, en vervoegde de (kleine) kudde bizons van het National Buffalo Museum.

Jamestown : Buffalo museum 1 Jamestown : Buffalo museum 2
   
Jamestown : Buffalo museum 3
Jamestown : Buffalo museum 4

Fort Totten : historisch fort

De naam van dit fort deed mijn duurbare eega natuurlijk meteen denken aan het fameuze lied van Yvan Heylen, "en totte mij, totte mij, totte mij heel de nachte...". Op weg naar het historische Fort Totten, zagen we landschappen van gewoon ontzaglijk grote akkers, met slechts hier een daar een eenzame boerderij. Gewoonlijk is de boerderij omringd door bomen, om ze af te schermen van de wind. Een interessante anekdote is het feit dat er eigenlijk geen inlandse boom bestaat in North Dakota, want alle bomen werden door de Europeanen ingevoerd !

Fort Totten werd gebouwd in 1867, pal in Sioux territory, en het ligt op de hoogste heuvel van de omgeving. Het originele fort werd opgetrokken in boomstammen, en diende als basis om het grondgebied van de Sioux onder controle te krijgen. In 1881 gaven deze de ongelijke strijd met het Amerikaanse leger op, aangezien ze volledig uitgeput waren. Het fort bleef nog in dienst tot 1890.

In 1891 werd het eigendom van het Bureau of Indian Affairs, en werd het gebruikt als Indian Boarding School, waar Indiaanse kinderen een "academic and vocational training" kregen. Helaas camoufleerde deze ronkende titel enkel het feit Indiaanse kinderen zonder toestemming werden weggehaald bij hun ouders, dat ze werden opgesloten in de "school", dat ze hun traditionele klederdracht en haartooi niet meer mochten dragen, en dat ze tenslotte zwaar werden gestraft indien ze nog Indiaans praatten...Dit oppressief regime duurde nog vijftig jaar tot aan Wereldoorlog II in 1940, want dan kwamen de Indianen waarschijnlijk van pas als soldaten en verkenners...

Nu is het fort niet meer dan een traditionele kazerne, waarvan er dertien in een dozijn gaan ! De gebouwen werden omgebouwd tot een gemeenschapsschool, en er is hoegenaamd niets interessants meer te zien. We sloegen er wel een aangename babbel met de vriendelijke gids in het Visitor Center, een oud-militair.

Fort Totten : Historisch fort 1 Fort Totten : Historisch fort 2

Sully's Hill : National Game Preserve

De gids in Fort Totten raadde ons aan het nabijgelegen Sully's Hill National Game Preserve te bezoeken, waar men een kudde bizons kan bewonderen, die in het wild leven op Sioux grondgebied.

Tijdens ons bezoek was het park natuurlijk net gesloten. De gids had ons gelukkig de raad gegeven om in dat geval gewoon naar de achterkant van het park te rijden.

Aan de achterkant vonden we een majestueuze kudde van zo'n tachtig bizons ! De volledige kudde telt ongeveer tweehonderd dieren, en onze camera's klikten natuurlijk duchtig...

Sully's Hill : National Game Preserve

Devil's Lake : the Wetlands

Devil's Lake, gelegen nabij de stad met dezelfde naam, is een zogeheten gesloten meer, wat wil zeggen dat er geen water van enige rivier toe- of afvloeit ! Al het water in het meer komt voort uit regenwater van het omliggende gebied, en het volume vermindert enkel door verdamping, of door doorsijpeling naar het aquifeer van het diepe grondwater. Het waterniveau van dit meer is dan ook eerder veranderlijk, met een hoogteverschil van bijna achttien meter !

In 1940, na verschillende droge jaren, besloeg Devil's Lake zo'n 2.400 hectare, die na meer dan zestig jaar zijn opgelopen tot de huidige 53.600 hectare ! Vele privé huizen en gronden werden overstroomd, en het landschap is een beetje onwezenlijk, met vele bomen die gewoon in het water staan...

Geologen hebben uitgerekend dat het huidige natte weer nog jaren kan aanhouden, en dat het meer verder kan aangroeien tot 120.000 hectaren ! Intussen zullen wel miljoenen bomen gesneuveld zijn, meer dan twaalfhonderd huizen zullen overstroomd zijn, alsmede alle toegangswegen tot de stad...

Devil's Lake : the Wetlands 1 Devil's Lake : the Wetlands 2
   
Devil's Lake : the Wetlands 3 Devil's Lake : the Wetlands 4
** Lees verder met deel 2 **

~ ~ ~ ~