NEVADA, the Silver State

Overzicht en geschiedenis

Nevada : bezienswaardigheden
andere staten

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

NEVADA is ook gekend als the Silver State, omwille van zijn vele zilvermijnen, the Sagebrush State, omwille van zijn overvloedig sagebrush planten, en the Battle Born State, omwille van zijn toetreding tot de US gedurende de Burgeroorlog. Die toetreding kwam er trouwens versneld wegens de grote zilvervondst, en de rijke federale inkomsten die er aan verbonden waren... De naam Nevada komt uit het Spaans en betekent besneeuwd.

In 1864 trad Nevada als 36ste staat toe tot de US. De hoofdstad is Carson City, en de grootste stad is Las Vegas. Nevada telt ca. 2,2 miljoen inwoners, met een dichtheid van 7 per km2, waarvan 1,5 miljoen in de metropool Las Vegas wonen.

De oppervlakte bedraagt ca. 286.000 km2, en ongeveer 14 % van het grondgebied is bebost, maar dan wel uitsluitend op de berghellingen. De staat is onherbergzaam en dor, met sneeuwtoppen op de bergen en dun bevolkte vlakten, een gedeelte van de Mojave woestijn, en bergtoppen tot 4.000 m hoogte. Nevada ontvangt de minste neerslag van alle US staten met slechts gemiddeld 230 mm per jaar. De federale regering bezit 83 % van het grondgebied.

Men vindt er herten, bevers, vossen, muskusratten, stekelvarkens, bobcats, lynx en cougars. In de woestijnen vindt men salamanders, diamondback en sidewinder ratelslangen, schorpioenen, tarantula's en Gila monsters.

De mijnbouw is de basis van de economie, met op de tweede plaats veehouderij. In 1859 werd de Comstock Lode ontdekt, een enorme vindplaats van zilver. Nevada is de belangrijkste goud-, kwik- en zilverproducent in de US. In 1931 werden kansspelen gelegaliseerd, wat leidde tot het ontstaan van casino's en toerisme, wat de belangrijkste industrie geworden is.

Nevada is wereldbekend voor de casino's in Las Vegas, Reno en Lake Tahoe, dat tevens een wintersportoord is. US Highway 50 wordt ook the Loneliest Road in America genoemd, aangezien deze door praktisch onbevolkte gebieden gaat. Men vindt er ook verscheidene Ghost Towns, zoals Virginia City dat op zijn hoogtepunt 20.000 inwoners telde, maar nu nog slechts 900.

map van Nevada

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

Voorgeschiedenis

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

De Anasazi bevolkten de streek reeds in 300 voor Christus, en ontwikkelden rond AD 700 een vorm van landbouw en veeteelt. Door droogten, een veranderend klimaat en nieuwe inwijkelingen werden ze gedwongen te verhuizen naar New Mexico en Arizona, waar ze opgingen in de Pueblo Indianen. Toen de Europeanen in het gebied kwamen, waren de belangrijkste Indiaanse stammen de Paiute, de Shoshone en de Washoe.

In 1776 vertrok een expeditie van Franciscanen, geleid door Francisco Atanasio Dominguez en Francisco Velez de Escalante, om een weg te vinden van Santa Fe in New Mexico naar Monterey in California. Waarschijnlijk trokken ze doorheen oost Nevada.

In 1821 werd Mexico onafhankelijk van Spanje, en kwam Nevada onder zijn controle. Tussen 1826 en 1845 verkenden verschillende expedities het grondgebied, maar slechts na de goudrush in 1848 werd de staat een doorgang naar California, onder meer voor de Mormonen.

Na de oorlog met Mexico kregen de US Nevada, California, Arizona, Utah en gedeelten van New Mexico, Colorado en Wyoming. In 1850 stichtten de US het Territory of Utah, dat bijna heel Nevada (West Utah) omvatte. Het zuiden van hedendaags Nevada lag in het New Mexico Territory.

De Mormoonse leider Brigham Young werd gouverneur van de Utah Territory, maar de zetel van zijn regering lag te ver van Nevada om de orde te kunnen handhaven. Bovendien wensten de lokale kolonisten aan te sluiten bij California, teneinde het Mormoonse juk te ontlopen.

De Mormoonse invloed verdween na 1858, na het zenden van een federaal leger naar de Mormonen, om de federale wetten tegen polygamie af te dwingen.

Staat

In 1859 werd de rijke Comstock Lode ontdekt, en er ontstonden verhitte debatten over het stichten van een nieuwe staat Nevada. Het grootste probleem waren de eigenaars van de mijnen. De meeste mijnen behoorden toe aan banken uit San Francisco, die hun stromannen opdrongen aan de legislatuur. Een ander teer punt waren de belastingen ; wie zou wat krijgen, en hoeveel... (Dat is niets nieuws...)

Het congres en president Lincoln wensten een snelle oprichting van deze nieuwe staat, omwille van de bijkomende (Republikeinse...) zetels, en de op hand zijnde herverkiezing van Lincoln. Een bijkomende overweging was het enorme inkomen van belastingen op de zilvermijnen. Dit kwam zeker van pas om de oorlogsuitgaven te helpen betalen !

De kiezers verwierpen echter de stemming over een eigen staat. Maar hun afwijzing was slechts een klein en tijdelijk ongemak, en wat blijkbaar niet kon, kon ineens toch wel... Het geld was belangrijk, en in 1864 trad Nevada toe tot de USA. In 1866 en 1867 werd het grondgebied uitgebreid tot de hedendaagse oppervlakte.

De verdere ontwikkeling draaide volledig rond de zilver- en goudmijnen, en leidde op zijn beurt tot de ontwikkeling van de steden en de spoorweg. Na het leeg geraken van de zilverader kromp de bevolking drastisch in, maar in 1900 werd een nieuwe zilverader ontdekt.

De Indianen waren niet gelukkig met de vele haveloze mijnwerkers en gelukzoekers op hun grondgebied, en zeker niet toen de federale regering hen in reservaten wilde opsluiten om hun gebieden af te nemen. In 1860 kidnapten en vermoorden twee blanke mijnwerkers twee Indiaanse vrouwen, waarop zij gedood werden door de Indianen. Een ordeloze troep mijnwerkers viel daarop uit wraak de Paiutes aan, die echter helemaal niets met de zaak te maken hadden ! De mijnwerkers werden grandioos afgedroogd, waarop ze de federale regering ter hulp riepen. Federale troepen vermoordden dan maar ineens bijna heel de Paiute-stam... Zaak afgehandeld !

In 1888 voerde een andere Paiute stam de Ghost Dance uit, waarbij ze om teruggave van de bizons en hun gestolen grondgebied baden. De federale regering verbood echter deze dans, omdat die een teken van rebellie zou zijn... In 1890 vermoordden federale soldaten hiervoor zo'n 200 Lakota (Sioux) mannen, vrouwen en kinderen, in Wounded Knee, South Dakota.

In 1910 werden kansspelen verboden, en trachtte men tevens de scheidings-business in te dijken, nadat bekend werd scheiden zeer gemakkelijk was in Reno. De moralisten verloren echter het pleit (omwille van de lieve centjes...), en Nevada werd een zeer commerciële staat met kansspelen, wettelijke prostitutie, gemakkelijke en snelle echtscheidingen, en de vrije verkoop van alcohol, niettegenstaande het 18th Amendment van de grondwet (de Prohibition of drooglegging). Reno en Las Vegas deden het uitstekend, met zwaar corrupte plaatselijke politiekers, die vermengd waren in de zeer winstgevende mijnen, banken en casino's.

Wereldoorlog II (1940-1945) bracht federale militaire basissen naar Reno en Las Vegas, en nadien ontwikkelden de casino's zich stormachtig met geld van de georganiseerde misdaad. Dat bracht natuurlijk allerlei sociale problemen met zich mee, zoals misdaad, tiener-zwangerschappen, scheidingen, drankmisbruik, drugs, gangs en zelfmoorden.

Nevada is sterk anti-federaal gezind, en huivert van hun invloed. De gokindustrie is ongelukkig met hun zeer hoge belastingen (40 % van de staatsinkomsten) en reglementen, de veehouders zijn ongelukkig met de federale reglementen over de bestemming van de graslanden, en de mijnen zijn ongelukkig met de diepe federale zakken voor alle goudvondsten...

Reeds een paar maal trachtte de staat terug controle te krijgen over zijn grondgebied, dat bijna helemaal federaal bezit is, maar tot nog toe is dat nog niet gelukt...

~ ~ ~ ~