MISSOURI, the Show Me State

Overzicht en geschiedenis

Missouri : bezienswaardigheden
andere staten

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

MISSOURI is ook gekend als the Western Frontier, Gateway to the West, the Center State, en the Show Me State. In 1899 riep volksvertegenwoordiger Vandiver in het Congres uit : Ik kom uit een staat waar men maïs, katoen en Democraten kweekt, en breedsprakerige welluidendheid overtuigt noch bevredigt mij. Ik ben van Missouri. U moet het mij tonen (show me) !

De staat ontleent zijn naam aan een Algonquin dorp van de Missouria. Deze naam werd nadien gegeven aan de stam, de rivier en uiteindelijk de staat.

In 1821 trad Missouri als 24ste staat toe tot de US. De hoofdstad is Jefferson City, de grootste stad is Kansas City, en de meest bekende stad is St Louis. De bevolking telt ca. 5,6 miljoen inwoners, met een dichtheid van 32 per km2. De oppervlakte bedraagt ca. 180.000 km2, met een bebossing van 32 %.

In 1821 was Missouri de meest westelijk gelegen staat van de nieuwe Amerikaanse natie, maar hij vormde al spoedig een Gateway naar het Westen door zijn grote banen naar Californië en Oregon.

Missouri is een vooraanstaande landbouwstaat, en één van de belangrijkste industriële staten. Er zijn méér dan 100.000 boerderijen, waardoor de staat op de tweede plaats komt na Texas. Hij is tevens nummer één in de loodproductie, die ontstond onder de Fransen in het begin van de jaren 1700.

Bezienswaardig zijn de steden Kansas City, St Louis en de prachtige Ozark regio. Bekend zijn ook Branson, met country-music concerten van vele artiesten, en Silver Dollar City, een replica van een Ozark mijnstadje anno 1900.

map van Missouri

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

Voorgeschiedenis

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

In 1000 BC kwamen de Algonquins van het westen, aangetrokken door het talrijke wild in de wouden. Rond 1600 bewoonden de Osage, Oto en Missouria het gebied, die echter in de jaren 1800 verdreven werden door de Iowa, de Sauk en de Fox. Tegen 1837 waren alle Indianen uit de staat verdreven...

De Europese kolonisatie kwam er door de Fransen. In 1673 verkenden Marquette en Joliet heel de Mississippi rivier, en in 1682 eiste René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle, heel het Mississippi gebied op voor Frankrijk, met de naam La Louisiane. Rond 1700 werd er op de plaats van het hedendaags St Louis een missie van Saint Francis Xavier opgericht.

In 1714 verkende Etienne Véniard de Bourgmont de Missouri rivier, en in 1723 bouwde hij Fort Orleans. In 1715 verkende Antoine de La Mothe, Sieur de Cadillac het lood-gebied, en in 1719 reisde Charles Claude du Tisne naar de Osage Indianen.

In 1750 stichtten de Fransen de eerste permanente kolonie Ste Genevieve, voor de winstgevende loodmijnen. In 1763 kregen Maxent et Laclède uit New Orleans een monopolie voor de pelshandel, en ze richtten een handelspost op in St Louis. Een jaartje later vernamen ze dat Frankrijk heel Louisiana had afgestaan aan Spanje... In 1770 kwam de eerste Spaanse gouverneur Don Pedro Piernas aan in St Louis, en maakte het de hoofdstad van Upper Louisiana.

Tijdens de Amerikaanse Revolutie (1775-1783) steunden de Fransen en de Spanjaarden de Amerikanen tegen Groot-Brittannië, en na de oorlog kwamen vele Franse kolonisten uit Illinois zich in het gebied vestigen. Teneinde het verder te ontwikkelen, gaven de Spanjaarden staatsburgerschap en gratis land weg. Vele kolonisten gingen op dit aanbod in, waaronder de pionier Daniel Boone, die in het Femme Osage gebied rond St Charles woonde, en er rechter was.

In 1787 verbood het Amerikaanse Congres de slavernij in de voorheen Britse gebieden, maar ten westen van de Mississippi werd zij wel geduld door de Spanjaarden. In 1800 werd Spanje door Napoleon Bonaparte verplicht Louisiana terug aan Frankrijk te geven, maar drie jaar later verkocht hij heel Louisiana aan de Amerikanen met de Louisiana Purchase.

In 1804 woonden er reeds méér dan 10.000 mensen, en in 1805 werd de Louisiana Territory opgericht, waaruit in 1812 de Missouri Territory ontstond. Na de Brits - Amerikaanse oorlog van 1812 kwamen er veel nieuwe zuidelijke kolonisten met hun slaven. Het dagelijkse leven bestond er voornamelijk uit landspeculatie, weddingschappen, drinken en vechten, met weinig aandacht voor godsdienst of cultuur...

Staat

In 1817 vroeg Missouri om als staat te worden erkend, met als gevolg een verhit debat over slavernij. De reden hiervoor was natuurlijk van politieke aard. De macht in het Congres van de nieuwe natie was ongeveer gelijk verdeeld tussen Noordelijke (Republikeinse) en Zuidelijke (Democratische) zetels. Indien de slavernij in alle nieuwe staten verboden werd, zou het aantal Republikeinse zetels sterk vergroten, en zouden zij de volledige macht in handen krijgen.

Missouri werd de test. In 1820 dokterde Congressman Henry Clay van Kentucky the Missouri Compromise uit, die erin bestond dat Missouri tot de federale Union zou toegelaten worden als een slavenstaat, en Maine als een vrije staat. Verder zou onder de breedtegraad 36"30' de slavernij toegelaten worden. In hetzelfde jaar stemde Missouri een nieuwe grondwet, die slavernij toeliet maar vrije zwarten verbood in de staat te immigreren. Dat laatste was wel in tegenspraak met de grondwet van de USA, maar politiek werd overeengekomen dat het tweede deel niet zou toegepast worden... Missouri werd hierop als 24ste staat tot de Union toegelaten op 10 Augustus 1821. Vier jaar later stemde Missouri bijkomende anti-zwarte wetten...

In 1831 stichtte de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints een gemeenschap van Mormonen in Independence, dat werd herdoopt als Zion, waar Christus zou terugkeren. Ze waren tegen slavernij en voor zwarte immigratie, maar ze waren ook niet vies van geweld tegen andersdenkenden. Na rellen werden ze verdreven naar Clay County, en in 1836 reserveerde de regering heel Caldwell County voor de Mormonen, waar ze de stad Far West stichtten. Nochtans bleef het geweld voortduren tot er een heuse lokale oorlog ontstond (the Mormon War). De gouverneur riep het leger om de Mormonen uit te roeien, of ze uit de staat te verdrijven. In 1839 vertrokken de meeste Mormonen naar Illinois, en stichtten later een nieuw Zion in Salt Lake City, Utah.

In 1846 brak de Mexicaanse oorlog (1846-1848) uit, waarna Mexico de enorme gebieden California en Nieuw Mexico afstond. Meteen hernam de politieke discussie over slavernij (lees dit als "bijkomende zetels"...). In 1850 splitste de Democratische Partij zich op in fracties over de slavernij. Vanaf dan polarizeerde het debat zich tussen de Republikeinse Partij (het noorden), en de Democratische Partij (het zuiden).

In 1854 werden de Kansas en Nebraska Territories gevormd, uit het oude Louisiana Territory. Na veel gebekvecht verwees het Congres the Missouri Compromise naar de prullenmand, en liet de nieuwe staten toe vrij te kiezen. Bijna onmiddellijk volgde er tussen voor- en tegenstaanders van slavernij een heuse oorlog (the Border War), op de grens tussen Kansas en Missouri.

In 1857 was er een opmerkelijke uitspraak van het Supreme Court over de zaak Dred Scott, een slaaf uit Missouri. Deze stelde dat het Congres volgens de grondwet geen beslissingsmacht had om slavernij in enige Territory te verbieden ! Deze uitspraak werd niet in dank afgenomen door de Republikeinen, niet zozeer omwille van de slaven, maar eerder om het politieke gezichtsverlies... Als reactie dreigden ze er mee de wetten te veranderen, en de slavernij te verbieden in staten waar het voordien toegelaten was. Met de bijkomende zetels van de nieuwe staten konden ze inderdaad dit dreigement uitvoeren.

De vijandigheid van de noordelijke Republikeinen overtuigde de zuidelijke staten van hun onzekere toekomst in de Unie, en velen geloofden daarom dat hun enige mogelijkheid was af te scheiden van de Unie, en een eigen confederatie te vormen.

De Amerikaanse burgeroorlog (1861 - 1865): slavernij - burgeroorlog - heropbouw

Missouri verkoos neutraal te blijven, en wou zich eigenlijk helemaal niet van de Unie afscheiden. Nochtans stuurde het geen troepen, zoals door Abraham Lincoln werd gevraagd.

Hierop volgde een politiek, doch zeer voorspelbaar spelletje domino's, waarin elke steen onvermijdelijk de volgende omgooide... Lincoln aanvaardde geen neutraliteit van Missouri, en stuurde federale troepen, die de nationale troepen tot overgave dwongen. Als reactie daarop braken rellen uit, met als gevolg dat de federale troepen op de betogers vuurden. Daarop liet Lincoln de hoofdstad bezetten. De nationale militie reageerde daarop dan weer door de federale troepen aan te vallen...

Politiek werd er nog erger geknoeid. De regering van Missouri vluchtte in ballingschap, en Missouri scheidde zich af van de Unie. Maar een nieuwe regering werd opgericht, die zich NIET afscheidde, en in de Unie bleef... Zó bleef Missouri tegelijkertijd IN en UIT de Unie, met méér dan 1.000 gevechten in de staat, en veel slachtoffers aan beide kanten. Een notoire Confederate guerrilla band was deze van Captain William Quantrill, met Jesse en Frank James.

Na de oorlog herstelde Missouri zich snel. De industrie groeide sterk (opgekocht of aangeslagen door de noordelijke industrie-baronnen...), dank zij de lood- en zinkmijnen en de spoorwegen. De landbouwers en Jan-met-de-Pet waren echter niet zo fortuinlijk, want zij hadden "gecollaboreerd" met de Confederatie, en werden opgezadeld met de enorme oorlogsschulden...

Woekerwinsten en de massieve politieke corruptie gingen ongestoord verder tot in 1905, toen eindelijk Standard Oil Company en andere monopolies werden aangepakt. Nieuwe wetten werden gestemd tegen de politieke machines, en kandidaten voor openbare functies werden weer democratisch verkozen, en niet meer simpelweg aangeduid door de partijbonzen.

Wereldoorlog I (1914-1918), de beurscrash in 1929 en de Grote Depressie wogen zwaar op de economie van Missouri. Nochtans bleven het politieke gekonkel en de corruptie gewoon verder bestaan, met als uitschieters zoals de politieke machine van de Don van de democratische partij, Thomas J. Pendergast.

In 1939 vloog Pendergast eindelijk in de bak wegens belastingontduiking, maar niet vooraleer hij zijn stroman Harry S. Truman in de senaat had geplaatst. In 1944 werd deze vice president, en bij de dood van Franklin D. Roosevelt in 1945 werd Truman de president van de USA !

Lang leve de politiek !

~ ~ ~ ~