MASSACHUSETTS, the Pilgrim state

Wat te zien

Salem The Salem Witches
Plymouth De Plimoth Plantage - The Mayflower II
Cape Cod toeristisch eiland
   
artikel De Heksen van Salem | Thanksgiving
andere pagina's andere staten | artikelen

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van wat je moet zien in deze staat, met kleine foto's. Je vind de volledige beschrijving met grote foto's in mijn e-boek View America: New England

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 100 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

MASSACHUSETTS wordt ook genoemd the Bay State, naar Massachusetts Bay waar de originele Puriteinse kolonie werd gesticht, the Pilgrim State, en the Puritan State. De naam Massachusetts komt waarschijnlijk van een Algonquin dorp. Het is één van de dertien originele kolonies, met een zeer opmerkelijke geschiedenis. In 1788 trad Massachusetts als 6de staat toe tot de U.S. De hoofdstad en grootste stad is Boston.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 24.000 km2. Ten tijde van de kolonisatie was Massachusetts bijna volledig bebost, maar tegen 1840 bleef er slechts 20 % van deze bossen over. Dank zij een intensief herplantingsbeleid is dit weer gestegen tot 60 %. Er zijn ongeveer 6 miljoen inwoners met een dichtheid van 314 per km2, de derde hoogste dichtheid na New Jersey en Rhode Island. 84% van de bevolking woont in de steden.

Massachusetts is steeds een voorloper geweest. In 1889 reed de eerste elektrische tram van Boston naar Cambridge en in 1897 werd de eerste metro gebouwd in Boston. De staat had eveneens de eerste telegraaf en de eerste telefoon van Alexander Graham Bell, en de Morse Code.

Plymouth is de plaats waar de eerste kolonie werd opgericht, en men kan er een reconstructie vinden van het originele schip Mayflower en het eerste dorp in de Plimoth Plantation. Het meer Chaubunagungamaug bij Webster wordt gewoonlijk Lake Webster genoemd, omdat de originele Algonquin naam zo te moeilijk uit te spreken is. Dit is waarschijnlijk de langste plaatsnaam in Noord Amerika!

~ ~ ~ ~

WAT TE ZIEN

Salem : the Salem Witches

In Salem vindt men het Salem Witch Museum, waar men een omstandige, zij het vrij statische voorstelling kan bijwonen van de trieste rechtszaak rond dit verhaal. De achtergrond van deze tragedie is dat de congregatie van het dorp Salem altijd nogal twistziek was geweest, en dat er sedert jaren veel stevige burenruzies waren geweest. Deze hadden meestal te maken met eigendom en grazingsrechten, maar er was tevens veel onvrede en persoonlijke vijandschap. In de 20 jaar sedert 1660 hadden reeds drie dominees de parochie verlaten.

In 1689 stemde de puriteinse dominee Samuel Parris eindelijk toe om Reverend te worden in Salem dorp, na bijna een jaar bedenktijd. Slechts de helft van zijn parochianen steunde zijn kandidatuur. Helaas was de Reverend niet gezegend met de gave van bemiddeling, en om zijn positie te versterken zocht hij overal "zondaars" en beschuldigde hen publiek voor de kleinste fout. Dit verminderde natuurlijk geenszins de spanning in het dorp, maar verscherpte nog de tegenstellingen.

In naburige dorpen waren er geruchten over hekserij opgedoken, en in januari 1692 werden de dochter en de nicht van Reverend Parris ziek. Dokter William Griggs werd meteen opgetrommeld, maar hij kon geen oorzaak vinden voor deze eigenaardige ziekte. Aangezien de fanatiek religieuze puriteinen sterk geloofden in het bestaan van de duivel en van hekserij, kwam dominee Parris al snel tot een diagnose van bezetenheid, hekserij, toverij en zwarte magie...

Deze niet al te snuggere conclusie, gestaafd door de religieuze "standing" van de Reverend en de dokter, was genoeg om de situatie verder te escaleren tot een trieste reeks van gebeurtenissen, waarbij 19 mensen werden opgehangen, één man verpletterd, en 7 anderen overleden in de gevangenis! Honderden anderen zagen hun leven volledig verstoord of zelfs vernietigd worden.

** lees meer over de heksen van Salem **

The Salem Witches 1 The Salem Witches 2
   
The Salem Witches 3 The Salem Witches 4

Plymouth

The Mayflower II

De Mayflower II ligt aangemeerd aan de kaaien van Plymouth. Het schip is een reconstructie van de originele Mayflower, die in 1620 aan land kwam. Het schip werd in 1955 volledig ambachtelijk nagebouwd volgens oude tekeningen en historische gegevens, en in 1957 maakte het daadwerkelijk dezelfde trip over de oceaan!

Het schip is 30 meter lang, en was toentertijd letterlijk volgepropt met 102 kolonisten en bemanningsleden. Ze bleven gedurende méér dan 60 dagen op zee, opeengepakt als haringen in een ton. Eten, slapen en uitluchten gebeurde noodgedwongen in shifts, en voor wat betreft de sanitaire voorzieningen zullen we deze maar liever met de mantel der vergetelheid bedekken...

Plymouth : de Mayflower 1 Plymouth : de Mayflower 2
   
Plymouth : de Mayflower 3 Plymouth : de Mayflower 4

~ ~ ~ ~