KANSAS, the Sunflower State

Overzicht en geschiedenis

Kansas : bezienswaardigheden
andere staten

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

KANSAS is ook gekend als the Sunflower State naar de vele zonnebloemen, the Wheat State, en the Breadbasket of the Nation, aangezien het de grootste tarwe-producent is in de US. Nochtans is de veeteelt belangrijker dan de opbrengst van tarwe. Kansas wordt ook nog the Jayhawk State genoemd, maar de oorsprong van dit woord is onduidelijk. Het werd in Kansas gebruikt om de guerrilla troepen aan te duiden in het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog. Nadien werd deze naam overgenomen door de officiële troepen en werd uiteindelijk een bijnaam voor de inwoners van Kansas.

De naam Kansas komt van de Kansas rivier, die op haar beurt naar de Kansa Indianen werd genoemd, wat zoveel betekent als "mensen van de zuidenwind". Vóór de toetreding van Alaska en Hawaii in 1959 lag het geografische centrum van de US bij Lebanon in Kansas. Na de toetreding verhuisde dit wel naar North Dakota, maar Kansas wordt nog steeds beschouwd als het midden van de US. Het geodetische centrum van de US (waarbij de kromming van de aardoppervlakte in aanmerking wordt genomen) ligt in de Meades Ranch Triangulation Station in het noorden van Kansas, en dient sedert 1913 als referentiepunt voor het maken van Amerikaanse kaarten.

In 1861 trad Kansas als 34ste staat toe tot de US. De hoofdstad is Topeka, en de grootste stad is Wichita. De oppervlakte bedraagt ca. 213.000 km2, waarvan 3 % bebost is, waar het vroeger geheel bedekt was door grasland. De staat wordt door de Kansas en Arkansas rivier gedraineerd naar de Mississippi en Missouri rivieren.

De bevolking bedraagt ca. 2,7 miljoen inwoners, met een dichtheid van 13 per km2. De metropool Kansas City, die half in Kansas en half in Missouri ligt, telt alleen al 1,7 miljoen inwoners. Kansas is de belangrijkste tarwe-, maïs- en veevoeder-graan producent in de US. Tevens is het een groot aardgas-producent en heeft het nog grote voorraden kolen. Ook de fabricatie van vliegtuigen en onderdelen in Wichita is een grote industrie.

Rond 1850 was er nog een belangrijk dierenbestand met bizons, herten, antilopen, elanden en wilde paarden, zwarte beren, cougars en wolven, maar 50 jaar later waren deze verdwenen door de ongebreidelde jacht en veranderingen in hun natuurlijke omgeving. Vooral in het westen zijn er vele slangen.

Als bezienswaardigheden kent men de steden Leavenworth, een grote gevangenis, Abilene, vroeger een belangrijke stad voor veevervoer en tevens de geboorteplaats van president Dwight D. Eisenhower, en het bekende Old West stadje Dodge City.

map van Kansas

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

Voorgeschiedenis

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

De eerste bewoners in Kansas verschenen meer dan 10.000 jaar geleden. Rond 400 woonde er stammen die eenvoudige landbouw bedreven, maar daar zijn slechts weinig overblijfselen van teruggevonden. Rond 1500 bewoonden vooral de Pawnee de staat. Ze waren landbouwers en jagers, hadden vele paarden en waren zeer mobiel. Daarnaast leefden er de semi-permanente Wichita, Kansa (of Kaw), Osage en Kiowa Apache. Rond 1600 immigreerden de Arapaho, Cheyenne, Kiowa en Comanche stammen.

In 1541 verkende de Spaanse Francisco Vásquez de Coronado vanuit Spaans New Mexico Kansas en eiste het gebied op voor Spanje, alhoewel er geen nederzettingen gebouwd werden. In 1682 eiste de Franse René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle heel het gebied van de Mississippi rivier op voor Frankrijk, waarin inbegrepen Kansas. De Fransen bouwden een netwerk van handelsposten op voor de pelshandel.

In 1720 stuurde Spanje een kleine troepenmacht onder Pedro de Villasur van Santa Fe, om de Fransen te verjagen, maar deze werd geliquideerd door de Pawnee, die liever handel dreven met de Fransen. Van 1744 tot 1764 woonden de Fransen in Fort Cavagnial, een militaire handelspost nabij Leavenworth.

De ontzaglijk lucratieve pelshandel veroorzaakte een serie oorlogen tussen Frankrijk en groot-Brittannië, de French and Indian War (1754-1763). Tijdens de oorlog vroegen de Fransen Spanje om hulp, en in ruil gaven ze hen in 1762 hun gebieden ten westen van de Mississippi. In 1763 verloor Frankrijk bijna al zijn Amerikaanse gebieden aan Groot-Brittannië.

In 1795 eiste Napoleon Bonaparte echter dit gebied terug op, en in 1803 verkocht hij alle Franse bezittingen in Amerika voor 15 miljoen dollar, met de Louisiana Purchase. Hierop stuurde president Thomas Jefferson de Lewis and Clark expeditie uit om de nieuwe gebieden te verkennen. Deze vertrok in 1804 van St Louis, volgde de Missouri en Jefferson rivieren tot in de Rockies, en geraakten tot in Oregon met de hulp van Sacagawea, de Shoshone vrouw van de Franse trapper Toussaint Charbonneau. Tijdens hun exploratie kwamen ze ook doorheen Kansas.

In 1806 verkende ook Zebulon Montgomery Pike het gebied, en in 1820 volgde Stephen H. Long de Platte rivier doorheen Nebraska. Hij vermeldde in zijn verslag dat heel de Great Plains slechts één grote woestijn waren. Het verslag van Long was een godsgeschenk voor het Congres, want niemand kon toch een woestijn gebruiken, en op slag kenden ze de goede bestemming voor alle Indianen ten oosten van de Mississippi ! Deze "woestijn" werd tot Indian Territory gebombardeerd, en in 1830 stemde het de Indian Removal Act, die alle Indianen naar daar wegkeerde.

In 1834 stemden ze daarenboven nog de Trade and Intercourse Act, die blanken verbood op deze gebieden te komen of handel te drijven met de Indianen. Tussen 1825 en 1840 verhuisde de regering zo'n 11.000 Indianen naar Kansas, waaronder de Shawnee, Iowa, Potawatomis, Ottawas, Wyandot, Miami en Kansa. In 1873 vlogen ze echter opnieuw buiten, deze maal naar Oklahoma...

Volgens het verdrag van 1830 was alle grond eigendom van de Indianen, en was het onwettig enige grond te kopen. Maar de inkt op dit verdrag was nog niet droog, toen de Indiaanse Agent George Penny reeds nieuwe "verdragen" afsloot met de Indianen, waarbij ze geleidelijk al hun land kwijtspeelden. Blanke kolonisten werden officieel aangemoedigd om zich in het gebied te vestigen, zelfs illegaal, en ze konden bovendien nadien deze gronden aankopen... Bovendien werden illegale blanke kolonisten nooit uitgedreven door het leger, maar konden ze het zelfs om hulp vragen, wanneer de Indianen protesteerden tegen deze verdrags-schendingen. Grote Politiek...

In 1854 tekende President Franklin Pierce een wet waarbij de Territories Kansas en Nebraska werden opgericht op Indiaans grondgebied, en werden deze opengesteld voor blanke kolonisatie. Dit was echter niet ingegeven om de kolonisten ter wille te zijn, maar eerder een politieke zet van de zuidelijke Democraten om méér gebieden te hebben, waarin slavernij toegelaten werd...

Dit was nochtans volledig in tegenstrijd met de voordien gestemde Compromise Measures, die slavernij boven de 36° breedtegraad verboden. Door deze enorme stommiteit ontstonden er geweldige spanningen tussen Noord en Zuid, splitste de Democratische partij zich op, en was het de rechtstreekse aanleiding tot het ontstaan van de Nieuwe Republikeinse Partij. Onrechtstreeks was het zelfs de aanzet tot de Amerikaanse Burgeroorlog !

In Kansas zelf voerden pro- en contra-slavernij frakties een regelrechte oorlog uit, the Border War, waardoor het gebied bekend werd onder de naam Bleeding Kansas, en opgesplitst werd in twee delen. Voor het grote publiek werd er een stemming over de slavernij georganiseerd. Er werd langs beide kanten geknoeid dat het niet meer netjes was, maar met een nipte meerderheid werd een pro-slavernij regering "wettelijk verkozen". Deze maakte direct een paar straffe wetten-op-bestelling, en gooiden alle anti-slavernij aanhangers buiten, incluis de gouverneur...

De anti-slavernij fractie richtte daarop zijn eigen regering en troepen op, en ze trokken ten strijde tegen de pro's. Na een hele hoop moorden van beide kanten werd er een nieuwe stemming georganiseerd, die, mits opnieuw een hoop geknoei, beter uitdraaide voor de politiekelingen ! Als je de mensen maar dikwijls genoeg over hetzelfde laat stemmen, komt er op de duur toch wel eens een "politiek aanvaardbaar" resultaat uit...

Staat

In 1861 trad Kansas als 34ste staat toe tot de US. Bij het uitbreken van de Burgeroorlog stond Kansas aan de zijde van de Noordelijken. De Amerikaanse burgeroorlog (1861 - 1865): slavernij - burgeroorlog - heropbouw

De blanke bevolking nam explosief toe van 100.000 in 1860 tot 1,4 miljoen in 1890. Dit lokte uiteraard reacties uit van de Indianen, omwille van de herhaalde schendingen van de bestaande verdragen, en kompleet corrupte nieuwe verdragen.

Het leger vermoordde echter lustig alle Indianen, en nam regelmatig "weerwraak" op de Indianen in Kansas voor zogezegde aanvallen van totaal andere stammen, zelfs indien deze gebeurd waren in een andere staat... Na de bizons, waren in 1878 zowat alle Indianen uitgeroeid of verdreven.

De Union Pacific spoorweg kwam in Abilene in 1867. Op slag ontstonden er cow towns voor het vervoer van Texaans vee naar Kansas City, Missouri, Chicago, Illinois of andere oostelijke markten. De steden Abilene en zeker Dodge City werden het beeld van het legendarische Wild West, met figuren zoals Buffalo Bill Cody, Marshal James Butler Hickock (Wild Bill Hickock), Wyatt Earp en Sheriff Bat Masterson. In 1885 liep deze cowboy-era echter ten einde, door eigen plaatselijke veeteelt, de uitvinding van de prikkeldraad, nieuwe wetten en belastingen op veevervoer, en de bouw van een spoorweg in Texas zelf.

In 1900 doken de prijzen van landbouwproducten omlaag, de tarieven van de corrupte spoorwegen gingen omhoog, en vele farmers verloren hun ranch. Tussen 1900 en 1930 gingen de marktprijzen weer omhoog, mede dank zij Wereldoorlog I (1914-1918), en Kansas werd nummer één in tarwe-productie.

De Grote Depressie en een periode van droogte zette een zware domper op deze welstand en tot overmaat van ramp zette het overbeplanten van de gewassen de verarmde bodem om in stof, die met gigantische zandstormen werd weggewaaid, vandaar de naam the Dust Bowl. Duizenden landbouwers verlieten hun farms en vertrokken naar het westen.

Wereldoorlog II (1940-1945) krikte de economie weer wat op, en grote federale militaire bestellingen hielpen ze verder omschakelen. De federale regering wenste namelijk al haar militaire installaties van de traditionele oostelijke kustgebieden over te brengen naar veiliger inlands gebied. Bij het einde van de oorlog waren er verscheidene grote vliegtuigfabrieken.

In 1954 kwam de US Supreme Court tot een verdict in het proces van Brown tegen de Board of Education van Topeka in Kansas, waarbij segregatie van zwarten in scholen verboden werd.

~ ~ ~ ~