IOWA, the Hawkeye State

Overzicht en geschiedenis

Iowa : bezienswaardigheden
andere staten

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

IOWA is ook gekend als the Hawkeye State, naar Chief Black Hawk van de Indiaanse Sac stam. De staat ontleent zijn naam aan de Iowa rivier, die naar de originele bewoners werd genoemd. In 1846 trad Iowa als 29ste staat toe tot de US. De hoofdstad en grootste stad is Des Moines.

De oppervlakte bedraagt ca. 145.000 km2. Alle rivieren behoren tot het Mississippi systeem, hetgeen van belang was tijdens de Franse exploratie. De bevolking telt een kleine 3 miljoen zielen met een densiteit van 20 per km2. De metropool Des Moines telt ca. 500.000 bewoners.

Vroeger was praktisch heel de staat bedekt met lang prairie gras, dat sindsdien werd omgeploegd voor de landbouw. Het zeer rijke originele dierenbestand (bizons en elanden) is hierdoor fel ingekrompen, en men vindt enkel nog kleinere dieren zoals hert, muskusrat, wasbeer, rode vos, coyote, bever, wezel, skunk, opossum, en natuurlijk slangen...

De eerste bedrijvigheid was de pelshandel en de landbouw, die sindsdien de voornaamste nijverheid is geworden. De staat is de grootste producent van maïs. Voor wat betreft de veestapel, neemt Iowa de derde plaats in, na Californië en Texas. Iowa wordt beschouwd als een typische Mid-West staat, met zijn vruchtbare prairies, en sterke landbouw-economie met graan en veestapels.

Iowa kent doorgaans warme en vochtige zomers, en koude winters. De belangrijkste toeristische activiteiten in de staat zijn het jagen en vissen. Andere bezienswaardigheden zijn de Amana dorpen, in 1850 opgericht door een Duitse sekte, de Bridges van Madison County, en vele festivals en rodeo's.

map van Iowa

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

Voorgeschiedenis

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

Rond 1000 AD immigreerde zuidelijke stammen naar het noorden en werden ze de voorlopers van de Iowa en Illinois Indianen, die de lokale bevolking uitmaakten in de jaren 1600. De volgende 200 jaar immigreerden andere stammen, die verdreven werden uit het oosten, zoals de Omaha, Missouri, Dakota (Sioux), Winnebago, Sac (Sauk), Mesquaki (Fox), Potawatomi en Mascouten. Deze verdreven de originele stammen.

De eerste Europese ontdekkingsreizigers in 1673 waren de Fransen Jacques Marquette en Louis Joliet. In 1682 volgde René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle, die de Mississippi afvoer tot aan de Golf van Mexico en heel het gebied opeiste voor Frankrijk als La Louisiane. De strijd met Groot-Brittannië eindigde met de French and Indian War (1754-1763), en in 1761 stond Frankrijk zijn gebied af aan Spanje.

In 1800 dwong keizer Napoleon Spanje hem het Louisiana gebied terug te geven en verkocht het in 1803 voor 15 miljoen dollar aan de USA met de Louisiana Purchase. President Thomas Jefferson (1801-1809) stuurde in 1804 de Lewis en Clark expeditie uit om zijn nieuwe gebieden te verkennen, maar tot in 1830 bleven de Indianen het gebied en de pelshandel beheersen, en was blanke immigratie verboden.

In 1804 werden enkele blanken gedood tijdens een oorlog tussen de Sac en de Osage. De blanken voerden een paar Indianen dronken en lieten hen een verdrag tekenen waarbij enorme stukken land werden afgestaan. De regering hield natuurlijk onmiddellijk alle stammen aan dit creatieve verdrag, maar Black Hawk, een Sac opperhoofd weigerde zulk vodje papier te aanvaarden. In 1808 werd Fort Madison gebouwd, en in 1812 sloten de Indianen een verdrag met de Britten tijdens de Brits-Amerikaanse oorlog, en verwoestten dit fort.

Niettegenstaande het verbod op immigratie woonden er in 1830 reeds een 100-tal blanke immigranten op Indiaans gebied. De regering schonk grandioos een paar stukken land terug (...) aan de Indianen, maar besloot na enige revoltes gewoonweg alle Indianen te verwijderen.

In 1832 werden de meeste Sac vermoord in the Bad Axe Massacre. Tegen 1851 waren de Indianen door nog meer opeenvolgende creatieve verdragen (...) praktisch al hun land kwijt geraakt, en werden ze gedeporteerd naar Kansas, Nebraska en de Dakota's. Nu leven in Iowa nog slechts enkele Mesquaki Indianen.

Staat

In 1838 werd het gebied georganiseerd als het Iowa Territory, en de bevolking groeide snel aan tot 50.000 immigranten. Ze weigerden twee maal een zelfstandige staat te worden, omwille van de eraan verbonden kosten, maar mits wat politiek gekonkel was het toch raak in 1846 en werd Iowa de 29ste staat...

In 1850 was de bevolking reeds aangegroeid tot zo'n 200.000 mensen, met een enorme immigratie van Duitsers en Ieren, die de hongersnood in Europa ontvluchtten.

De Amerikaanse burgeroorlog (1861 - 1865): slavernij - burgeroorlog - heropbouw

De Missouri Compromise had in 1820 de slavernij verboden. In 1854 stemde het Congres echter de Kansas-Nebraska Act, die een politieke koehandel was en de voorgaande wetten ophief. hetzelfde jaar nog werd de Republikeinse partij opgericht, die volledig tegen slavernij was gekant, en braken er al snel gevechten uit tussen voor- en tegenstanders van slavernij. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 - 1865) waren de Quakers zeer actief in de afschaffing van de slavernij, en ze richtten een ondergrondse beweging op om gevluchte slaven te helpen. Iowa was goed vertegenwoordigd in de gevechten van deze oorlog.

Na de oorlog kregen vier spoorwegmaatschappijen ongeveer één tiende van het federale grondgebied om spoorwegen te bouwen. De staat werd zeer belangrijk als voedselproducent voor de groeiende steden in het oosten, en Sioux City produceerde méér vlees dan enige andere stad, behalve Chicago in Illinois.

De spoorwegen profiteerden natuurlijk van deze uitgebreide activiteit, en ze rekenden schandalige prijzen aan voor vervoer. Al even natuurlijk werden de lokale politici royaal "onderhouden" door de spoorwegen, en ze werden spontaan doof voor de gegronde klachten van de landbouwers..

In 1874 werden onder druk van de landbouwers uiteindelijk toch wetten gestemd om de prijzen van de spoorwegen te regulariseren, maar ze bleven dode letter omdat ook de politieke Railroad Commission liever verder zijn zakken vulde... Het lot van de met schulden beladen landbouwers verbeterde na 1900, niet omwille van betere politiekelingen, maar gewoon omdat de wereldprijzen van de landbouwproducten stegen...

De discussie over het verbod op alcohol duurde in Iowa méér dan 100 jaar. De vrouwen en ultra-religieuze sekten zoals de Amana en de Mormonen zorgden voor verschillende wetten op drankverbod, maar de lokale autoriteiten en de Duitse, Ierse en andere Europese immigranten lapten deze ferm aan hun laars...

In 1919 stemde het US Congres de infame en stupide drooglegging of Prohibition met het 18de Amendement op zijn grondwet, en Iowa kreeg op slag de reputatie van bootlegger voor het onwettig vervaardigen van alcohol. Het meest bekend hiervoor werd de Duitse stad Templeton. Pas in 1933 werd een meerderheid gevonden om de Prohibition af te schaffen, maar het duurde nog tot in 1962 eer de politiekelingen ook het drinken van alcohol in bars en restaurants toelieten...

Het begin van Wereldoorlog I (1914-1918) verdeelde de staat door de sterke Europese banden van de Duitse en Ierse gemeenschap. In 1917 produceerde gouverneur William Harding een idioot decreet, dat gewoon verbood om een vreemde taal te spreken !...

Na de oorlog stegen de prijzen voor landbouwland zeer snel, en er ontstond opnieuw een land bubble, waarbij met geleend geld werd gespeculeerd op grond. Toen de landbouwprijzen ineen stortten in 1920, waren de speculanten er aan voor de moeite en werden faillissementen schering en inslag. In 1932 begon de Grote Depressie, en de kiezers verlieten massaal hun traditionele Republikeinse Partij met nochtans hun eigen president Herbert Hoover, en stemden op de democratische kandidaat Franklin D. Roosevelt. Deze lanceerde op slag het politieke maneuver om landbouwers te betalen om minder te produceren...

Wereldoorlog II (1940-1945) kuiste gelukkig alle landbouwoverschotten op (...), en tevens werden vele fabrieken overgeschakeld op militaire productie. Nieuwe technologische verbeteringen dreven de landbouwopbrengst verder op, en binnen de kortste keren was er opnieuw overproductie, wat een grote vermindering van het aantal farms tot gevolg had.

In de jaren 1970 stegen de prijzen van graan, en de boeren speculeerden opnieuw met geleend geld om nieuwe gronden aan te kopen. Toen de prijzen in 1980 weer instortten, kreeg de landbouw een nieuwe opdoffer. Er kwam een enorm aantal faillissementen, en tevens donderde de grondprijs naar beneden. Op negen jaar tijd verdwenen méér dan 16.000 farms !

Ook de fabrieken van landbouwmateriaal voelden deze klap aan, en de firma John Deere moest duizenden arbeiders ontslaan. Talrijke lokale banken gingen bankroet, en in 1985 was het zó erg dat gouverneur Terry Branstad een state of emergency verklaarde, en alle openbare verkopen opschortte, of dat nu wettig was of niet... In 1987 stonden 22% van de farms op de rand van het faillissement. In 1988 verziekte een ernstige droogte de situatie nog verder, en als klap op de vuurpijl overstroomde de Mississippi in 1993 vele gebieden.

Naast de landbouw heeft Iowa gelukkig ook nog andere industrieën ontwikkeld, met het centrum van Amerikaanse verzekeringen in Des Moines, een grote drukindustrie, elektro-fabricatie, en de Hy-Vee Food Stores, de grootste werkgever in Iowa. In 1991 ontstonden bovendien de Riverboat Casino's.

~ ~ ~ ~