INDIANA, the Crossroads of America

Overzicht en geschiedenis

Indiana : bezienswaardigheden
andere staten

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

INDIANA is gekend als the Crossroads of America, omwille van de vele transportmogelijkheden doorheen de staat, en als the Hoosier State. De origine van deze bijnaam is niet geheel duidelijk, maar zou verwijzen naar een zeer invloedrijke ondernemer, Sam Hoosier, die tijdens het ontstaan van het gebied bijna alle bewoners in zijn loondienst had.

De naam Indiana verwijst naar Land van de Indianen wegens de vele lokale stammen. In 1816 trad Indiana als 19de staat toe tot de US. De hoofdstad en grootste stad is Indianapolis. De bevolking bedraagt ca. 6 miljoen inwoners, met een dichtheid van 66 per km2.

De oppervlakte bedraagt ca. 94.000 km2, en aanvankelijk was de staat voor 80 % bebost. In de jaren 1800 waren praktisch alle bossen gekapt voor de landbouw, maar nu bedraagt de bebossing opnieuw 20 %. Men vindt nog enkel de rode vos en het hert, maar vroeger waren er bizons, zwarte beren, wilde katten of lynx en wolven.

Bijna de hele staat maakt deel uit van de zg. Corn Belt, die zich uitstrekt van Ohio tot oost Nebraska. Na 1900 ontwikkelde de staalindustrie zich razendsnel, wat de aanleiding was tot het ontstaan van de auto-industrie. Elkhart is gekend voor zijn fabricatie van Recreational Vehicles.

map van Indiana

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

Voorgeschiedenis

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

Rond 1200 kwamen groepen Algonquin Indianen vanuit het noorden en westen naar Indiana. In 1700 waren er minstens 12 verschillende stammen, met de Miami, Piankashaw, Wea, Kickapoo, Potawatomi, Nanticoke, Wyandot, Shawnee, Munsee, Delaware, en Mahican, van hun gebieden verdreven door de oprukkende kolonisten. Rond 1838 waren er praktisch geen Indianen meer in Indiana.

In 1679 verkende René-Robert Cavelier, sieur de La Salle, het gebied voor Frankrijk op zijn tocht van Canada naar de Mississippi rivier. In 1710 dreven de Fransen uitgebreid pelshandel met de lokale Indianen. Tussen 1715 en 1725 bouwden ze Fort des Miamis (genoemd naar de lokale Indianenstam de Miami's), Fort des Ouyatanons (Fort Ouiatenon) en de Jezuïeten stichtten de eerste nederzetting Vincennes, in een poging om Britse pelshandelaars uit hun gebieden te houden.

De Fransen en de Britten gingen in de clinch tijdens de French and Indian War (1754-1763), waarbij de Miami de zijde van de Fransen kozen. Na de oorlog gingen alle Franse gebieden naar de Britten, inbegrepen Indiana.

Na slechts een paar maanden kwamen de lokale Indianen in opstand met Pontiac's War (1763-1764), een chief van de Ottawa's. Ze veroverden zeven Britse posten en zowel Fort Ouiatenon als Fort Miami, dat verwoest werd. Nochtans konden ze het laatste fort, Fort Detroit, niet in handen krijgen. In 1765 sloten ze een vredesverdrag met de Britten, die geen aanstalten meer maakten voor verdere kolonisatie. De Indianen kregen echter steeds meer immigranten te verwerken vanuit de originele dertien kolonies in het oosten, die stonden te springen voor méér land.

Tijdens de Amerikaanse Revolutie (1775-1783) vochten de Miami en de andere stammen dan ook aan de zijde van de Britten, terwijl de enkele Fransen die nog overgebleven waren natuurlijk tegen hun erfvijand samen spanden met de Amerikanen. Van 1777 tot 1779 werd er een stevig robbertje uitgevochten, dat uitmondde in de verovering van Fort Vincennes en het einde van de Britse dominantie in de Ohio vallei.

Tot na de Amerikaanse Revolutie behielden Virginia en andere staten aanspraken op hun westelijke gebieden, volgens hun origineel Brits Charter, maar kort na de revolutie werden al deze aanspraken afgestaan aan de federale overheid. Met de Northwest Ordinance van 1787 brachten de United States alle gebieden ten noorden van de Ohio rivier onder in de Northwest Territory.

Door de toevloed van nieuwe inwijkelingen en hun almaar grotere landhonger, kwamen de Indianen weer in opstand in Ohio en Indiana, onder leiding van Chief Little Turtle, een opperhoofd van de Miami, maar in 1794 werden ze verslagen. Tussen 1795 en 1854 tekenden ze niet minder dan dertien verdragen, die telkens weer werden verbroken of herroepen, en uiteindelijk verloren ze bijna al hun gebieden aan de US...

In 1800 splitste het Congres het Northwest Territory op in oost en west. Het westelijk gedeelte werd het Indiana Territory, en in 1803 werd het oostelijke gedeelte de staat Ohio. Het enorme Indiana Territory was uiterst dun bevolkt (5.600 kolonisten), en omvatte hedendaags Indiana, maar ook Michigan, Wisconsin, Illinois en gedeelten van Minnesota. Michigan scheidde zich af in 1805, en het Illinois Territory in 1809.

Ondertussen werden de Indianen verder verdreven van hun landen, tot de Shawnee chief Tecumseh alle stammen verenigde, en met Britse hulp, de Amerikanen ferm op hun donder gaf. In 1811 bleek nochtans dat ze nogmaals op het verkeerde paard hadden gewed, en in 1812 werden ze verslagen.

Staat

Indiana's definitieve grenzen werden vastgelegd in 1816, nadat de laatste overblijvende Indiaanse gebieden handig werden "bevrijd". In 1819 trad Indiana als 19de staat toe tot de US.

De Fransen en de eerste Amerikaanse kolonisten uit het zuiden hadden een klein aantal slaven (250) ingevoerd. In 1816 werd slavernij verboden, en alhoewel de kolonisten wel waren gekant tegen de uitbreiding van slavernij in de nieuwe Territories, waren ze al evenzeer gekant tegen het opheffen van de slavernij in gebieden waar dit reeds bestond. Aangezien ze een toevloed van gevluchte slaven vreesden, verboden ze in 1851 de vestiging van zwarten in de staat.

Tegen 1860 was Indiana een belangrijke landbouwstaat. In 1905 vestigde United States Steel Corporation (US Steel) haar ovens in een nieuwe stad, Gary, genaamd naar haar voorzitter. Dit was mee de aanzet tot de vestiging van vele autofabrikanten. In 1909 werd de Indianapolis Motor Speedway gebouwd, en in 1911 werd de eerste 500 miles race gehouden. In 1920 was Indianapolis als autofabrikant even belangrijk als Detroit !

Wereldoorlog I (1914-1918) bracht een opleving van de economie, maar werd gevolgd door de Grote Depressie van de jaren 1930. In 1937 trad de Ohio rivier buiten haar oevers met honderden doden en een enorme verwoesting als gevolg.

Wereldoorlog II (1940-1945) krikte de economie weer op met bestellingen voor geweren, tanks en vliegtuigen. In 1990 werd Indiana de grootste staalproducent van de US.

~ ~ ~ ~