ALABAMA, the Heart of Dixie

Wat te zien

Mobile Bragg-Mitchell mansion - Cathedral Immaculate Conception - Fort Condé
Gadsden Interstate 65
Cullman Ave Maria Grotto
Hanceville Lady of the Angels Monastery
Birmingham Vulcan Park
Fort Payne World Capital of Socks - Little River Grand Canyon of the South
Woodville Cathedral Caverns
   
more pages andere staten | artikelen

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van wat je moet zien in deze staat, met kleine foto's. Je vind de volledige beschrijving met grote foto's in mijn e-boek View America: South East

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek de staten Alabama, Kentucky, Mississippi, en Tennessee. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 100 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

ALABAMA is ook gekend als the Heart of Dixie naar de muziek, of nog the Yellow Hammer State naar de gele kentekens op de uniformen tijdens de Burgeroorlog, die op een hamer leken. De naam Alabama schijnt een combinatie te zijn van twee Choctaw woorden, "alba" (groenten) en "amo" (kweker), die aan de Alabama of Alibamon Indianen werden gegeven.

In de loop van zo'n 450 jaar kwam Alabama achtereenvolgens onder het bewind van Spanjaarden, Fransen, Britten, Amerikanen, de Unie (het noorden) en de Confederatie (het zuiden). In 1819 trad Alabama als 22ste staat toe tot de U.S. De hoofdstad is Montgomery en de grootste stad is Birmingham.
Alabama telt ca. 4,5 miljoen inwoners, met een dichtheid van 34 per km2. Met 26% telt deze staat één van de grootste zwarte bevolkingen. De oppervlakte bedraagt ca. 135.000 km2, die voor 68% bebost is. Er zijn weinig grote dieren, maar des te meer alligators en slangen, al dan niet giftig...

Alabama heeft blijkbaar steeds gediend als vuilbak voor gevaarlijke afvalstoffen van andere staten. In 1989 werd een verbod gestemd op verdere invoer van afval, maar slechts 3 jaar later werd dit verbod in alle stilte terug ongedaan gemaakt, na intense politieke lobbying. Het hoeft derhalve niet te verbazen dat het meeste grondwater in de staat vervuild is, maar waarschijnlijk zal toch iemand, in tegenstelling met de bevolking, beter geworden zijn van zulk "akkoord"...

Koning katoen domineerde de economie tot in 1915, toen het insect boll weevil heel de katoenoogst verwoestte. Bovendien geraakte de grond overal uitgeput door jarenlange onophoudelijke overproductie, zodat de landbouwers noodgedwongen overschakelden op andere teelten. De economie werd gediversifieerd naar industrie.

Het parlementsgebouw State Capitol in Montgomery is één van de mooiste gebouwen in de U.S., en het diende als het eerste parlement van de Confederatie. Mardi Gras is een nationale feestdag.

map van Alabama

~ ~ ~ ~

WAT TE ZIEN

Mobile

Fort Condé

Naast de haven vindt men het gerestaureerde fort Condé. Dit werd oorspronkelijk in 1702 door de Fransen gebouwd als Fort Louis aan de rivière de la Mobille, vandaar trouwens de huidige naam van de stad Mobile, die gedurende een tijdje de hoofdstad was van La Louisiane.

Het fort was uitstekend gelegen aan de oever van de ondiepe rivier la Mobille, zodat grote vijandelijke oorlogsschepen niet tot aan het fort konden geraken, en kleinere schepen waren een gemakkelijke prooi voor de Franse kanonnen. Het fort diende tevens als douane-kantoor, waar accijnzen werden geïnd op alle goederen die voorbijkwamen. Fort Louis werd herdoopt tot Fort Condé naar de invloedrijke koninklijke familie Condé.

In 1763 stond Frankrijk met het Verdrag van Parijs al zijn gebieden ten oosten van de Mississippi af aan de Engelsen, waaronder de stad Mobile. De Engelsen herdoopten het fort tot Fort Charlotte, genoemd naar de zuster van de Engelse koning. Amper 17 jaar later echter, in 1780, werd het fort tijdens de Amerikaanse Revolutie veroverd door de Spaanse bondgenoten, en het werd prompt omgedoopt naar Fort Carlotta. In 1813 waren de Amerikanen hun vroegere bondgenoten echter al lang vergeten, ze veroverden opnieuw het fort en grondgebied, waarop het fort opnieuw Fort Charlotte werd...

In 1820 wisten de Amerikanen echter niet meer wat met het fort aan te vangen, bij gebrek aan vijanden, en prompt werd het publiek verkocht en afgebroken om de haven verder te kunnen uitbreiden. In 1975 herbouwde de stad Mobile het fort gedeeltelijk, volgens een oud Frans plan en op schaal 4/5.

Mobile : Fort Condé 1 Mobile : Fort Condé 2

Cullman

Ave Maria Grotto

De weg naar Cullman gaat doorheen de (zwarte) wijken van downtown Gadsden, waar de huizen en bedrijven een trieste aanblik bieden. Highway 378 voert verder door een zeer landelijk landschap van bossen en velden, spaarzaam bebouwde dorpjes, en vele verlaten woningen. De baan is bijwijlen ontdubbeld, maar over het grootste gedeelte toch nog een tweevaksweg.

In Cullman vindt men de Ave Maria Grotto. In 1891 stichtten de Benedictijnen in Cullman de St Bernard abdij, en broeder Joseph Zöttel uit Beieren (1878-1961) prutste er in de loop van zijn lange leven zo'n 125 miniatuur-bouwsels ineen met cement, stenen, schelpen, glas en zowat alles wat hij maar onder handen kreeg !

Ze stellen replica's voor van religieuze bouwwerken van over heel de wereld, alhoewel hij er zelf misschien maar zes van had gezien. Zijn inspiratie haalde hij dan ook grotendeels uit geschiedenisboeken, foto's en de bijbel. De meest bekende thema's zijn de St. Pietersbasiliek in Rome, het Colosseum, OLV van Fatima en Lourdes, maar de verwijzingen zijn gewoon ontelbaar.

Cullman : Ave Maria Grotto 1 Cullman : Ave Maria Grotto 2
   
Cullman : Ave Maria Grotto 3 Cullman : Ave Maria Grotto 4

De presentatie van de replica's is spijtig genoeg een beetje ordeloos en dooreen gesmeten. Bovendien is het park zelf zwaar bebost en donker, en het vele groen, het mos en de vochtigheid vereisen een doorlopend en intensief onderhoud. De oorspronkelijke levendige kleuren zijn gaandeweg vervaagd door de dichte begroeiing en de chlorophyl van de planten.

Nochtans is de bezichtiging van dit kunstwerk zeker de moeite waard, alleen al wegens het ongelooflijke geduld van Broeder Joseph en zijn buitengewone verwezenlijking !

Birmingham

Vulcan Park

De stad Birmingham was van oudsher Alabama's centrum van ijzer en staal. In 1903 kwamen Fred M. Jackson, president van de Commercial Club of Birmingham, en James A. McKnight met het voorstel voor een kolossaal beeldhouwwerk dat in Alabama zou gebouwd worden. Het zou het pronkstuk worden van de Alabama tentoonstelling op de Louisiana Purchase Exposition in St. Louis op 30 April 1904.

De Romeinse god Vulcanus werd gekozen als symbool van de stad Birmingham. Niet enkel was Vulcanus de broer van oppergod Zeus, maar hij was eveneens de god van het vuur en de goddelijke smidse, en de hofleverancier van Zeus' beruchte bliksems. De Italiaanse beeldhouwer Giuseppe Moretti werd aangesteld om een metalen beeld van Vulcanus te maken, dat Birmingham en de staat Alabama zou vertegenwoordigen.

Moretti kreeg een zeer korte termijn van slechts zes maanden om een maquette van 46 cm hoog om te zetten in een reusachtig gietijzeren standbeeld van 17 m hoog, maar het beeld maakte furore op de tentoonstelling, en won er de eerste prijs. Met zijn hoogte van 17 m werd het meteen het grootste gietijzeren standbeeld ter wereld, met een gewicht van 50 ton.

Na de tentoonstelling begon echter een ware lijdensweg voor het beeld. Na de tentoonstelling smolt de belangstelling van publiek en media echter als sneeuw voor de zon, en derhalve ook deze van de stadsraad. Zeven maanden later werd het beeld gedemonteerd en per trein terug naar Birmingham gebracht. Vermits niemand er nog in geïnteresseerd was, bleven de rekeningen van de spoorweg onbetaald, en werd het beeld uiteindelijk in stukken gewoon naast de spoorweg op de grond gedumpt...

In 1999 werd het beeld dan toch volledig gerestaureerd. Ook de toren en zelfs het hele park kregen een goede beurt, en in 2004 pronkte Vulcanus opnieuw trots boven de stad Birmingham!

Birmingham : Vulcan Park 1 Birmingham : Vulcan Park 2

~ ~ ~ ~