SASKATCHEWAN, the Wheat Province

Overzicht en geschiedenis

Saskatchewan : bezienswaardigheden
andere provincies

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

overzicht

SASKATCHEWAN is ook gekend als the Wheat Province, en het ontleent zijn naam aan een Cree woord voor "snel stromend water", voor de Saskatchewan rivier. De hoofdstad is Regina en de grootste stad is Saskatoon. Er leven ca. 1 miljoen inwoners, met een dichtheid van 1,7 per vierkante kilometer, en waarvan 63 % in of rond een stad wonen.

Saskatchewan heeft een oppervlakte van ca. 651.000 km2, waarvan ca. 35 % bebost is. De enige dieren die nog in deze landbouw-provincie overblijven zijn de antiloop, badger, coyote en de houtwolf. In het noorden vindt men nog wel de muskusrat, nerts, wezel, bever, zwarte beer, en de skunk. In de bossen zijn er moose, eland, hert en kariboe.

Tot 1880 lag het grootste gedeelte van Saskatchewan in het enorm grote Rupert's Land, dat gecontroleerd werd door de Hudson's Bay Company, met haar monopolie op de pelshandel. Slechts toen de spoorweg door de prairies kwam, ontstonden er linten van kleine dorpen, die telkens 13 kilometer van elkaar lagen. Daarop explodeerde de landbouw. De provincie Saskatchewan is de graanschuur van Canada, en één van de drie Prairie-provincies.

In 1905 trad Saskatchewan toe tot de Confederatie van Canada. In de jaren 1950 vond men er olie, aardgas en uranium, en 10 jaar later bracht de mijn- en petrochemische industrie een economische stabiliteit. Saskatchewan produceert het meeste uranium ter wereld. De vrijetijdsbesteding draait vooral om watersporten en vissen.

map van Saskatchewan

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

De oudste bewoners van Saskatchewan behoorden tot de Athapaskan (Chipewyan, Beaver en Slavey), Algonquins (Cree en Blackfoot) en de Sioux (Assiniboine en Gros Ventres). Verscheidene andere Sioux stammen immigreerden vanuit de US rond 1870.

In 1670 kreeg de Hudson's Bay Company bij Koninklijk Charter de rechten op alle land dat afvloeide in de Hudson's Bay. In het begin steunde het bedrijf op lokale Indianen om hen de pelzen te brengen, maar vanaf 1750 drongen onafhankelijke Schotse en Franse pelshandelaars vanuit Montreal het gebied binnen, en er volgde een bikkelharde concurrentie. In 1774 bouwde Samuel Hearne van de Hudson's Bay Company een handelspost in Cumberland House (Saskatchewan), die meteen de eerste Europese nederzetting was.

In 1783 stichtten de pelshandelaars uit Montreal de North West Company en bouwden ze eveneens handelsposten. Er ontstond een intense rivaliteit tussen de twee bedrijven, maar geen van beide kon de bovenhand halen. In 1821 smolten beide bedrijven dan maar samen. De volgende 50 jaar vormde het nieuwe bedrijf zowat de enige autoriteit in Canada.

Vanaf 1850 ging de pelshandel sterk achteruit, en de Britten stuurden Captain John Palliser op verkenning om de kolonisatie van het gebied te onderzoeken. In 1870 kocht the Dominion of Canada heel de enorme oppervlakte van Rupert's Land en the North-Western Territory van de Hudson's Bay Company. Het nieuwe territorium werd de Northwest Territories genoemd.

Vanaf 1878 ondersteunde de Canadese regering de kolonisatie van het gebied om de oprukkende Amerikanen tegen te houden. Uit strategische overwegingen besloot de regering om een oost-west transcontinentale spoorweg aan te leggen. De Canadian Pacific Railway werd voltooid in 1885.

In 1875 hadden de meeste Indianen hun land aan de federale regering verkocht, en ze trokken zich terug in reservaten. De Métis weigerden dit echter en hadden bezwaren tegen de massale slachting van de bizons, die hun voedselvoorraad waren. In 1883 verenigden de Métis zich onder Louis Riel en vormden ze een eigen regering. Deze Northwest Rebellion werd echter snel verpletterd, en de regering bekommerde zich niet om hun nochtans gerechtvaardigde eisen.

De Canadese geschiedenis, in tegenstelling met deze van haar Amerikaanse gebuur, is opmerkelijk stilzwijgend over de rol die de regering in deze slachtpartijen speelde... Waarschijnlijk een betere media control...

In 1905 trad Saskatchewan toe tot het Dominion of Canada als volwaardige provincie.

In 1913 was er een kleine recessie, die echter werd gevolgd door Wereldoorlog I (1914-1918), verschillende mislukte oogsten, de grote depressie en tenslotte nog een lange periode van droogte tot na 1941. De immigratie stopte volledig en vele families verlieten de provincie. Het duurde tot in 1965 eer de bevolking opnieuw op het vooroorlogse peil kwam !

Na Wereldoorlog II (1940-1945) volgde een periode van stagnatie, tot in 1955 olie, aardgas en uranium werden gevonden. Jongere mensen verlaten echter nog steeds de provincie, maar recente nieuwe olievondsten krikken de economie langzaam aan terug op.

~ ~ ~ ~