ONTARIO, the Heartland Province

Overzicht en geschiedenis

Ontario : bezienswaardigheden
andere provincies

~ ~ ~ ~

OVERZICHT

ONTARIO, ook gekend als the Heartland Province, is één van de tien provincies en drie Territories van Canada, en het heeft de grootste bevolking. De naam komt van een Indiaans woord uit het Iroquois voor "mooi meer", of uit het Huron voor "groot meer".

In 1867 trad Ontario als provincie toe tot de Confederatie van Canada. Torontois de hoofdstad, en de grootste stad van Ontario. Ze is trouwens meteen ook de grootste stad van Canada. Ottawa, de hoofdstad van Canada, is eveneens gelegen in Ontario.

De bevolking van Ontario bedraagt ca. 10,5 miljoen inwoners, of meer dan een derde van heel Canada, met een dichtheid van 13 per km2. Negentig procent van de bevolking woont op amper één tiende van de oppervlakte van de hele provincie. De metropool Toronto alleen al telt bijna vijf miljoen inwoners !

De oppervlakte van Ontario bedraagt ongeveer één miljoen km2. Er zijn minstens 250.000 meren in Ontario, en de belangrijkste rivier is de St Laurent. De provincie is voor 54 % bebost, en het dierenrijk is goed vertegenwoordigd huist elanden, zwarte en poolberen, herten en wolven.

Ontario is de rijkste provincie van Canada, en ze heeft een zeer gediversifiëerde economie. Haar sterke troeven zijn grote natuurlijke rijdommen, mijnen, een grote bevolking, en een uitgebreide handel met de USA. Als bezienswaardigheden zijn er de vier Great Lakes (Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie en Lake Ontario), en uiteraard ook het wereldbekende Niagara Falls !

map van Ontario

~ ~ ~ ~

GESCHIEDENIS

*** Lees meer over Pre-historische Amerikaans-Indiaanse Culturen ***

Rond 1600 woonden er zo'n 60.000 Indianen in Ontario, waaronder de Algonquin, Iroquois en Huron. Deze laatsten lagen voortdurend met elkaar in oorlog. In 1610 verkende Etienne Brûlé, een medewerker van Samuel de Champlain, het gebied voor Frankrijk. In 1615 sloot Champlain een handelsverdrag met de Huron. Beide groepen haalden enorme economische voordelen uit de handel, maar de Fransen brachten ook de Europese ziekten mazelen en roodvonk mee, waartegen de Indianen niet immuun waren. Op 30 jaar tijd waren de Huron gehalveerd ! Hun erfvijanden, de Iroquois, sloten een bondgenootschap met Hollandse handelaars uit Albany in New York.

Franse Jezuïeten stichtten kolonies in 1626, en werkten samen met de Huron-indianen in hun strijd tegen de Irokezen. Deze waren echter geduchte krijgers, en in 1650 moesten de Fransen zich zelfs terugtrekken naar Quebec. Het Franse leger kwam echter terug, en versloeg de Irokezen in 1666.

In 1670 verkende de la Salle ook het zuidelijke deel van de provincie. In hetzelfde jaar werd in het noorden de Engelse Hudson's Bay Company opgericht, dat de Hollanders verjoeg en stilaan de Fransen (en de lucratieve pelshandel...) bedreigde. De zeer statische Franse handelsbasis was niet opgewassen tegen de sterk groeiende Britse kolonies, en dat leidde uiteindelijk tot de French and Indian War (1754-1763), waarna New France praktisch helemaal naar de Engelsen ging. Hierop stichtten de Britten de provincie Quebec.

Na de Amerikaanse Revolutie (1775-1783) immigreerden duizenden Loyalisten, Brits-gezinde Amerikanen, naar West-Québec. Aangezien de Engelssprekenden er de grote meerderheid uitmaakten, ijverden ze voor een eigen regering, onafhankelijk van het Franssprekende Oost-Québec. In 1791 ontstond de provincie Ontario als Upper Canada, toen de originele kolonie van Québec door de Britten werd opgedeeld. Québec zelf werd herdoopt als Lower Canada, alhoewel het hoger ligt...

In 1812 brak er opnieuw een oorlog uit tussen Groot-Brittannië en de US. Immigratie van Amerikanen werd verboden, en nieuwe Britse immigranten stroomden toe. De originele Franse kolonisten waren echter niet gelukkig met de Britse regeringsvorm, en ze kwamen in opstand.In 1841 voegden de Britten Upper en Lower Canada weer samen als the United Province of Canada. Daarbij werd Ontario West Canada genoemd, en Québec werd herdoopt tot East Canada. De politieke bedoeling was natuurlijk om de Franstaligen in een minderheidspositie te brengen in de nieuwe provincie, maar de samenwerking tussen de Franse-katholieke en Engelse-Protestantse bevolkingen verliep zeer stroef.

Vermits de bevolkingsaangroei sterker was in het Engelse gedeelte, vroegen de lokale politici daar om meer macht, wat uiteindelijk uitmondde in de vraag naar een confederatie. Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) waren de Canadese provincies bevreesd voor een Amerikaanse invasie, en Groot-Brittannië zelf wou vooral de kosten van de militaire bijstand kwijt.

In 1867 stemde het Britse Parlement de British North America Act, en de drie provincies Nova Scotia, New Brunswick en Canada (Ontario en Québec) werden de vier eerste provincies van the Dominion of Canada.

Alhoewel de provincie in het begin uiterst "Engels" was, werd Ontario vanaf 1900 veel meer kosmopoliet. De verscheidenheid van de bevolking is gewoon verbijsterend, en alle mogelijke nationaliteiten van herkomst zijn er terug te vinden. Dit is voor een groot deel te wijten aan de enorme inspanningen, die in het begin van de 20ste eeuw door de regering en de Canadian Pacific Railways werden geleverd, om ook het westen van Canada te bevolken met immigranten.

De uitgebreide propaganda die over heel de wereld, maar speciaal in Engeland gevoerd werd om deze immigranten te "lokken", was derhalve niet altijd even waarheidsgetrouw. Zo mocht bijvoorbeeld geen enkele publiciteit het woord snow of cold vermelden... Dat de helft van de gronden dor en onvruchtbaar waren, mocht natuurlijk al evenmin vermeld worden ! De Canadian Pacific Railways kregen voor hun investering van de staat een strook van 27 kilometer breedte aan beide zijden langsheen de hele spoorweg van oost naar west. Dus moesten de lege provincies absoluut opgevuld worden, zodat de spoorweg en zijn investeerders meer geld konden verdienen !

Wereldoorlog I (1914-1918) zwengelde de economie stevig aan, en enorme fortuinen werden verdiend. Toen de oorlog eindigde, volgde er echter onmiddellijk een recessie, en de gemaakte fortuinen verdwenen plotseling, zonder enig spoor na te laten...

~ ~ ~ ~