DE AMERIKAANSE BURGEROORLOG

slavernij - burgeroorlog - heropbouw

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Slavernij

Vanaf 1840 werd de slavernij het belangrijkste hete hangijzer van het Federale Congres.

De noordelijke politiekers waren tegen de slavernij, omdat het immoreel was (uiteindelijk slechts een detail, na al de even immorele acties tegen de Indianen...), maar vooral omdat hun uitsluitend witte kiezers economisch niet konden concurreren met het systeem van slavernij.

De zuidelijke politiekers stelden dat voor het Zuiden (North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana en Florida) slavernij essentieel was voor hun arbeidsintensieve economie. Ze domineerden nog wel het Congres door de grote rijkdom van de plantages, maar de noordelijke politiekers trachtten op alle manieren deze macht en rijkdom over te nemen.

De zuidelijke staten kwamen in de minderheid in het Congres door het steeds groeiend aantal nieuwe staten en bijhorende zetels. Ze namen tevens aanstoot aan de steeds meer opruiende taal en onverholen dreigementen tegen de slavernij, die de hoeksteen vormde van hun economie.

map slavenstaten en vrije statenDe Republikeinse propagandamolen draaide nu op volle toeren en het volkrijke blanke Noorden duwde gaandeweg meer en meer protectionistische en anti-zuidelijke maatregelen door het Congres.

Er kwamen speciale beschermende tarieven voor het noorden, federale subsidies voor scheepsvervoer en eigen ontwikkeling, een federaal bank- en muntwezen, federale steun voor nieuwe (noordelijke en westelijke) water- en spoorwegen, beperkingen en belastingen op zuidelijke havens en transacties, enz.

De zuidelijke leiders kwamen bijeen in Nashville om zich te beraden over hun situatie in de federale regering. Het overwegend landbouwgerichte zuiden produceerde overvloedig de "melkkoeien" katoen, tabak en suiker, maar waren afhankelijk van het noorden voor industrie, bankwezen en commerciële diensten. Bovendien was de belangrijkste economische factor in het zuiden de 4 miljoen zwarte slaven.

De Burgeroorlog (1861 - 1865)

In 1860 werd Abraham Lincoln uit Illinois, de kandidaat van de nieuwe Republikeinse partij, verkozen als president. Zijn campagne was gebaseerd tegen de verdere verspreiding van de slavernij en omvatte veel vlammende en opruiende toespraken tegen het Zuiden. Hij bekwam nochtans minder dan 40 % van de volksstemmen, en had geen enkele steun beneden de Ohio rivier.

South Carolina had vóór de verkiezingen reeds gedreigd met afscheiding indien Lincoln won, en het deed dit dan ook prompt in December 1860. Nog vóór de inauguratie van Lincoln als president, scheidde in Januari 1861 ook Alabama zich af, en het nodigde de andere staten uit om een Zuidelijke Confederatie te stichten. in Februari 1861 scheidden ook Mississippi, Florida, Georgia, Louisiana en Texas zich af, en op 18 Februari werd Jefferson Davis aangesteld als president van the Confederate States of America.

Achteraf bekeken is de aanleiding tot deze tragische burgeroorlog, met een half miljoen doden en de praktisch totale verwoesting van heel de zuiderse economie en logistiek, enkel terug te brengen tot niet-zo-subtiele machtsspelletjes tussen politieke fracties en economisch gekonkel van groot-industriëlen. Alhoewel logisch, is deze verklaring echter niet politiek aanvaardbaar...

Heropbouw

President Andrew Johnson had na de oorlog een heel plan uitgewerkt voor de wederopbouw, the Reconstruction. In juni 1865 werd de slavernij officieel afgeschaft (dat was voor de kiezers...), en stelde de President nieuwe regeringen aan in de staten die zich afgescheiden hadden.

Deze nieuwe regeringen werden echter gedomineerd door vroegere confederale politiekers en ze stemden prompt the Black Code, die aan de pas "bevrijde" slaven bijna evenveel beperkingen oplegde als voordien en hen naar een ondergeschikte positie verwees voor de volgende 100 jaar...

de Unie en de ConfederatieZo moesten alle zwartenin elke maand Januari een geschreven bewijs van werk voor heel het komende jaar kunnen voorleggen. Ze moesten een jaarlijkse belasting van 10 tot 100 $ betalen indien ze ander werk uitvoerden dan landbouwer of bediende.

Indien ze hun werk verlieten voor het einde van hun contract verloren ze alle reeds verdiende sommen en werden ze gearresteerd. Ze mochten geen grond kopen of huren in de steden. Landloperij werd bestraft met dwangarbeid op de plantages. Tenslotte mochten zwarten niet stemmen...

Was het tragische lot van de zwarten niet de aanleiding geweest tot de burgeroorlog ?...

President Andrew Johnson had intussen vele vijanden gemaakt in het Congres, dat onder druk van de publieke opinie een strenger regime opstelde, genoemd the Radical Rule. In 1866 verklaarde de U.S. Supreme Court deze Ridicule Rule echter ongrondwettelijk...

In maart 1867 (twee jaar na de burgeroorlog) werden alle vroegere Confederale staten, behalve Tennessee, onder militair bewind geplaatst. Ze mochten alleen nog "meespelen" indien ze een nieuwe grondwet opstelden, die moest goedgekeurd worden door het Congres.

Het militair bewind in het zuiden duurde nog 10 jaar tot in 1877, tot Rutherford B. Hayes de zuidelijke staten opnieuw zelfbestuur aanbood, indien ze zijn gooi naar het presidentschap zouden ondersteunen...

~ ~ ~ ~