MECHELEN, OOIDONK en OOSTENDE

Mechelen: St Rombouts kathedraal, Grote markt - Ooidonk: het kasteel van Ooidonk
Oostende: Koningin der badsteden, Belle Epoque

~ ~ ~ ~

Mechelen

In de 15de en 16de eeuw kende Mechelen zijn hoogtepunt. In 1473 verhuisde Karel de Stoute namelijk de Rekenkamer en het Opperste Gerechtshof naar Mechelen, dat de juridische hoofdstad van de Nederlanden werd. Vanuit Mechelen bestuurde Margaretha van Oostenrijk vanaf 1507 de Nederlanden. Na haar overlijden in 1530 begon het belang van de stad echter te tanen, en kreeg ze te maken met allerlei rampen.

In 1546 vernielde een geweldige ontploffing van een kruitmagazijn in de Zandpoort een groot deel van de stad, en er vielen meer dan 200 doden en 600 gewonden. De protestantse Beeldenstorm vernielde in 1566 honderden kerken, en er vielen veel slachtoffers. In 1572 zetten tegenstanders van de Orangisten de stadspoorten open voor de Spaanse troepen van de Hertog van Alva, en kozen zo voor een totale overgave. Desondanks plunderden de Spaanse troepen de stad en pleegden ze afschuwelijke gruweldaden op de bevolking, die de geschiedenis ingingen als de Spaanse Furie!

De bouw van de St Romboutskathedraal startte in de 13de eeuw. De wijding van de kerk had plaats in 1312, maar volgende bouwfasen liepen tot rond 1500. Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw is veel van het oude meubilair en het zilverwerk verloren gegaan. In 1580 was er de Engelse furie, en tijdens het daaropvolgende Calvinistische bewind tot 1585 werd de kerk voor de gereformeerde eredienst gebruikt, en werd alles wat aan de katholieke eredienst herinnerde verwijderd.

Ook bij Franse invallen in 1792 en 1794 ging een deel van de zilverschat verloren. De kathedraal werd verder nog zwaar beschadigd door bombardementen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1972 werd door een brand opnieuw grote schade aangericht...

Mechelen Grote Markt 1 Mechelen Grote Markt 2

Ooidonk

Het Kasteel van Ooidonk ligt in Sint-Maria-Leerne, niet ver van Deinze. Het ontstond in de 12de eeuw als een boerderij, en in de 14de eeuw werd het omgevormd tot een versterkte waterburcht, als voorpost van de stad Gent. Het is een van de mooiste kastelen in Vlaanderen, in 1579 herbouwd in een speelse Vlaams-Spaanse Renaissancestijl.

Tijdens de godsdienstoorlogen werd de burcht twee maal verwoest in 1491 en in 1579. De ruïnes werden gekocht door Maarten della Faille, en het werd heropgebouwd als kasteel. In 1864 werd het gekocht door graaf Henri 't Kint de Roodenbeke. Het interieur is uitzonderlijk mooi bemeubeld, en de omliggende parken en Franse tuinen zijn verspreid over 54 hectaren.

Kasteel van Ooidonk 1
Kasteel van Ooidonk 2

Oostende

In 814 werd het toenmalig nietig vissersdorpje Oostende geschonken aan de St Bertinus abdij, maar zware stormen en overstromingen dwongen deze meer inlands te verhuizen. In 1372 werd de stad versterkt met palissades, maar nieuwe zware stormen en overstromingen verwoestten opnieuw de stad, zodat ze voor de tweede maal meer inlands trok. In 1445 gaf Filips de Goede zijn toestemming om er een haven aan te leggen, maar in 1447 werd de stad opnieuw overstroomd en werd ze voor de derde maal verplaatst...

In 1489 werd Oostende geplunderd en in brand gestoken door aanhangers van Maximiliaan I van Oostenrijk, wat het begin was van verschillende oorlogen in de Nederlanden. In 1548 werd Oostende veroverd door de Engelse en Hollandse Watergeuzen. In 1600 trok het leger van de Prins van Oranje zich terug op Oostende, en kregen protestanten uit Engeland en Noord-Ierland vrije toegang tot de haven, als laatste protestantse bolwerk in de katholieke Spaanse Nederlanden. De Spaanse reactie was een belegering van Oostende, die drie jaar duurde en zo'n 160.000 doden veroorzaakte. Oostende zelf werd totaal verwoest...

Een volgende oorlog in 1706, tussen de Fransen en een alliantie van Engeland, de Nederlanden en de Duitse vorstenstaten, had voor gevolg dat Oostende belegerd werd door de Engelse vloot, en opnieuw grotendeels werd verwoest...

In 1723 werd de Oostendse Indische Compagnie opgericht, en op korte tijd werd Oostende een belangrijke haven met invoer van Chinese en Indische koopwaar. Maar onder internationale druk (lees Engelse en Nederlandse commerciële druk...) werd deze Compagnie in 1731 opgeheven.

Rond 1900 spendeerde Koning Leopold II een aanzienlijk gedeelte van het fortuin dat hij in Belgisch Congo had verdiend aan Oostende. Hij bouwde er de Koninklijke Gaanderijen, de Koninklijke villa, het Maria Hendrikapark, de Koninklijke stallingen, de neogotische Sint-Petrus-en-Pauluskerk, de Royal Yacht club van Oostende, de de Smet de Naeyerbruggen, en de Koninklijke Golf Club Oostende. Samen met het Casino Kursaal, het nieuwe theater uit 1905, de zee-Promenade, de Kiosk, het stadstheater, het Leopoldpark, de Wellington-renbaan en de stadsbibliotheek straalde Oostende een onvervalst bourgeois karakter uit! De stad kreeg de bijnaam Koningin der Badsteden, en werd een wereldbekende mondaine badplaats.

De twee Wereldoorlogen luidden echter het einde in van Oostende als stad van de Belle Epoque. In Wereldoorlog I was Oostende een basis voor Duitse duikboten, en de Britten wierpen twee maal een blokkade op van Oostende. In Wereldoorlog II plaatsten de Duitsers afweergeschut op in de duinen. In 1945 werd de zee-promenade en het grootste deel van Oostende nog maar eens volledig verwoest door de geallieerde bommen op de Atlantik-wall, de haven en de spoorwegen...

Oostende 1910 - 1 Oostende 1910 - 2
   
Oostende 1910 - 3 Oostende 1910 - 4
   
Oostende 1910 - 5 Oostende 1910 - 6
Lees verder over Oudenaarde, Veurne en Vilvoorde of keer terug naar Overzicht

~ ~ ~ ~