KORTRIJK, LEUVEN en LIER

Kortrijk : Belfort, Broel torens, stadhuis - Lier : Zimmertoren
Leuven : universiteit, stadhuis, InBev, Arenberg, oude markt

~ ~ ~ ~

Kortrijk

In de Middeleeuwen groeide Kortrijk door een bloeiende vlas- en lakennijverheid uit tot een van de meest welvarende steden van Vlaanderen. De stad is tevens bekend omwille van de Guldensporenslag, die er in 1302 plaatsvond op de Groeningekouter. Kortrijk is vandaag nog steeds een belangrijk centrum in de textielindustrie.

De vroegste vermeldingen van het Belfort gaan terug tot 1307, als onderdeel van de "kleine Lakenhalle", maar enkel het onderste gedeelte van de toren dateert nog uit die periode. Omdat de toren dreigde in te storten werd hij in de 15de eeuw herbouwd, en rond 1900 volledig gerestaureerd.

Kortrijk Belfort en de grote Markt Kortrijk : stadhuis
het Belfort en de grote Markt
het stadhuis

De Broeltorens zijn een symbool van het middeleeuwse Kortrijk, en het laatste overblijfsel van de oude stadswallen, daterend uit de veertiende eeuw.

De Broelbrug daarentegen dateert van rond 1949. Deze brug werd in beide Wereldoorlogen verwoest en achteraf terug opgebouwd.

Het stadhuis dateert van omstreeks 1520.

Kortrijk : Broeltorens
 
de Broeltorens

Leuven

De oudste referentie over Leuven (Loven) dateert van 891, toen de Frankische koning Arnulf van Karinthië er de Noormannen versloeg. Tussen de 11de en 14de eeuw werd Leuven het belangrijkste handelscentrum van de Brabantse hertogen. Het typische Leuvense linnen werd gedurende de 14de en 15de eeuw "lewyn" genoemd.

In 1425 werd de Katholieke Universiteit van Leuven gesticht, de grootste en oudste universiteit van de Lage Landen! Het stadhuis werd gebouwd van 1439 tot 1469, en het is een meesterstukje van laat-Gotische architectuur. Vanaf de 18de eeuw ontwikkelt Leuven zich nog meer door de bloei van de brouwerij Artois, naderhand Interbrew en InBev.

Eveneens belangrijk werden de Boerenbond en het universitair ziekenhuis Gasthuisberg. Dit laatste wordt in de Leuvense volksmond al wel eens oneerbiedig "Slachthuisberg" genoemd... Beide Wereldoorlogen brachten zeer veel schade toe aan de stad.

Leuven : universiteitsbibliotheek Leuven : stadhuis
de universiteitsbibliotheek
het stadhuis

Het kasteel van Arenberg werd gebouwd in de 16de eeuw, maar na 1612 werd het eigendom van de Duitse hertogen van Arenberg. Het onderging sindsdien talloze wijzigingen en verbeteringen. Nu is het eigendom van de Katholieke Universiteit Leuven, als campus voor de faculteit ingenieur en exacte wetenschappen.

De Oude Markt van Leuven telt dozijnen bars en café's, en wordt door de studenten "de langste toog van België" genoemd...

Leuven : Stella Artois
 
brouwerij Stella Artois
Leuven : kasteel Arenberg Leuven : Oude Markt
kasteel Arenberg
de Oude Markt

Lier

Rond 800 wordt een nederzetting gesticht aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete. De verdere historische evolutie van Lier is niet uitzonderlijk, behalve dan een inval van de Noormannen in 837, en het uiterst romantische huwelijk van Johanna van Castilië en Filips de Schone in 1496...

Hun huwelijk werd vastgelegd als een politieke verbintenis tussen onze gewesten en Spanje. Als dochter van de katholieke koningen Ferdinand van Aragón en Isabella I van Castilië werd Johanna vergezeld van een schare van 20.000 mensen, zoals kamerheren, hofdames, pages, kamervrouwen, lijfknechten, thesauriers, grootmeesteressen en bedienend personeel. Haar vloot van 130 schepen had zeker voldoende mondvoorraad mee, waaronder 85.000 pond gerookt vlees, 50.000 haringen, 1.000 kippen, 6.000 eieren en 400 vaten wijn...

In Antwerpen wachtte haar een grandioze ontvangst, en op 19 oktober nam Johanna haar intrek in Lier. De volgende dag kwam Filips aan, die met zijn vader op jacht was geweest in Tirol. Amper hadden de toekomstige echtgenoten één blik uitgewisseld, of de vonk sloeg over! Tegen alle etiquette in liepen ze zwijgend de deur uit - ze spraken immers elkaars taal niet - en lieten hun hofhouding staan. Buiten gingen ze op zoek naar de eerste de beste priester, en midden op straat beval Johanna hem om hen ter plaatse in de echt te verbinden! Zonder verder op hun gevolg te letten begaven de jongelui zich naar hun woning (het Hof van Aragon) en draaiden de deur achter zich op slot!

Pas de volgende dag kwamen zij terug buiten, en werden zij gedurende een grootse plechtigheid voor een tweede maal (volgens de etiquette...) in de echt verbonden. Het huwelijk werd gevolgd door een bal, volksfeesten, en een gigantisch banket, waarop 1.200 liter wijn werd gedronken! Er waren zoveel toeschouwers, dat een brug over de Nete instortte door het gewicht...

De Zimmertoren is gevestigd in de gerestaureerde middeleeuwse Corneliustoren, die een deel was van de eerste stadswal, en gebouwd werd vóór 1425. In 1812 verkocht het gemeentebestuur de toren, maar in 1821 werd hij opnieuw aangekocht, om hem te laten afbreken. In 1928 echter schonk uurwerkmaker Louis Zimmer aan de stad Lier een fantastisch uurwerkmechanisme (de Jubelklok), dat diverse tijden, kosmische en andere periodieke verschijnselen aangeeft. Er werd besloten dit uurwerk onder te brengen in de bouwvallige Corneliustoren, die daartoe werd gerestaureerd, en sindsdien Zimmertoren wordt genoemd.

De Wonderklok, die zich sinds 1960 in een paviljoen naast de Zimmertoren bevindt, is het meesterwerk van de Lierse uurwerkmaker. Ze heeft een van de traagst bewegende mechanische wijzers ter wereld (één omwenteling per 25.800 jaar), en later breidde Zimmer het geheel nog uit met een planetarium. Zelfs Albert Einstein feliciteerde Zimmer voor dit uitzonderlijke kunstwerk!

Lier : Zimmerrtoren Lier : de Wonderklok
Lees verder over Mechelen, Ooidonk en Oostende of keer terug naar Overzicht

~ ~ ~ ~