BELGIE: Opmerkelijke feiten

~ ~ ~ ~

Het woord "spa", dat overal ter wereld wordt gebruikt om een relaxatie-plaats aan te duiden, komt van de Belgische stad Spa, bekend voor zijn thermale instellingen.

Waterloo, het slagveld waar keizer Napoleon Bonaparte werd verslagen, ligt juist ten zuiden van Brussel.

In 1899 was de Belgische ingenieur Camille Jenatzy de eerste chauffeur om de snelheid van 100 km per uur te bereiken in zijn elektrisch voertuig "La Jamais Contente".

Samen met Washington D.C. heeft Brussel het hoogste aantal diplomaten en buitenlandse perscorrespondenten ter wereld.

Hetgeen bekend werd als "the Big Bang theory of physics" werd in 1927 voor het eerst voorgesteld door de Belgische priester en wetenschapper Georges Lemaître.

Vanuit de ruimte kunnen astronauten slechts twee door mensen gemaakte punten zien op de aarde: de Grote muur van China en ... België, door de lichtstrook 's nachts van het volledig verlichte netwerk van autostrades.

België heeft meer kastelen per vierkante kilometer dan enig ander land ter wereld.

In de jaren 1970 bereikte de Belgische belastingdruk een absurd hoogtepunt. Voor wie iets meer dan het gemiddelde verdiende, was 72% belasting geen uitzondering. Aangezien de belastingdruk gespreid werd over progressieve schijven, bereikte de belasting op de hoogste schijf - indien men geen voorafbetalingen verrichtte - een ongekende hoogte van maar liefst 102,25%, of net iets meer dan wat men verdiend had...

Van alle Europese landen heft België de hoogste fiscale en sociale lasten op lonen.

De stripfiguren Kuifje, de Smurfen, en Lucky Luke werden gemaakt door Belgen.

De eerste internationale voetbalmatch werd in Brussel gespeeld in 1904.

de Leeuw van Waterloo La Jamais Contente 1899
de Leeuw van Waterloo
La Jamais Contente

De zeer populaire koning Boudewijn heerste van 1951 tot aan zijn dood in 1993. Nochtans werd deze lange periode kort onderbroken in 1990 door een creatieve Belgische kunstgreep... In April 1990 weigerde de koning de abortuswet te ondertekenen wegens persoonlijke gewetensbezwaren. Teneinde deze buitengewoon delicate impasse op te lossen, stelde eerste minister Wilfried Martens gewoon vast dat de Koning zich in de "feitelijke onmogelijkheid bevond om te regeren". Koning Boudewijn werd derhalve ontheven van zijn functie als koning op 3 April 1990, of in andere woorden, afgezet! Even later tekende de voltallige regering de abortuswet in naam van het Belgische volk, en de volgende dag besloot dezelfde regering dat de "feitelijke onmogelijkheid om te regeren" van de Koning opeens niet meer bestond. Dus kon de Koning weer koning zijn, na eventjes 36 uur niet meer koning geweest te zijn...

De eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, is een Belg.

België geniet tevens de twijfelachtige eer van een wereldrecord dat werd genoteerd in het Guinness Book of Records. De kabinetsformatie van 26 april 2010 tot 6 december 2011, of 541 dagen van eindeloos politiek gekibbel en vruchteloze onderhandelingen, is de langste kabinetsformatie ooit genoteerd in de hele wereld... Deze formatie werd gevolgd door de langste en moeilijkste onderhandelingen tussen de politieke partijen over de verdeling van de 65 hoogste administratieve jobs voor "vrienden van vrienden", nog eens 200 dagen...

De Bank of England werd gesticht door John Houblon, een Waals protestant, wiens familie gevlucht was voor godsdienstvervolging. Zijn portret staaat op de briefjes van £50.00.

John Joseph Merlin, uit Huy, ontwierp de eerste roller skate, en bracht hem mee naar een gemaskerd feest in het Carlisle House in London, in de jaren 1760.

De saxofoon werd uitgevonden door Adolphe Sax, een Belg, geboren in Dinant.

Het bekende lied "Pump up the Jam" werd geschreven door de Belgische band Technotronic.

De meest vertaalde boeken ter wereld, na de bijbel, zijn deze over Inspecteur Maigret, door auteur Georges Simenon, die geboren werd in Luik.

Begijnhoven werden rond 1160 gesticht door een Luiks priester, genaamd Lambert Le Bègue (Lambert de stotteraar), als tehuizen voor vrouwen die alleen leefden en zich toelegden op gebed en goede werken, zonder echter geloften af te leggen. De naam "Begijnen" en "Begijnhoven" komen rechtstreeks voort van zijn bijnaam. Veertig jaar later werd het voorbeeld van Luik gevolgd in Vlaanderen, de Nederlanden en Duitsland.

Tijdens grote ceremoniële gelegenheden is er niets zo krachtig om het hart van het grote publiek te ontroeren en hen te verenigen, als wel het nationale volkslied. Dat is te zeggen, behalve dan wanneer men eerste minister Yves Leterme van België is... Op 21 Juli 2007, België's nationale feestdag, vroeg een reporter hem of hij de woorden van het Belgische volkslied kende. Waarop hij de eerste regels van de Marseillaise zong - het Franse volkslied!...

Video : het "Belgische" volkslied...

 

 

Reeds in 57 voor Christus bevestigde Julius Caesar in zijn "Iulii Caesaris Commentarii De Bello Gallico" dat "Horum omnium fortissimi sunt Belgae", of "de Belgen zijn de dapperste van hen"! We moeten wel...

Lees verder met geschiedenis deel 1 of keer terug naar Belgie : Overzicht

~ ~ ~ ~