MARK TWAIN, schrijver en humorist

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: New England

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA behandelt dit boek Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 100 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

De jonge Mark Twain

Mark Twain is het pseudoniem voor Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), een Amerikaanse schrijver en humorist. Zijn werk biedt een brede en dikwijls oneerbiedige humor, soms vergezeld van een vlijmscherpe satire. Hij werd geboren in Florida, Missouri, in een zeer eenvoudige familie. Het toeval wilde dat bij zijn geboorte net de komeet van Halley zichtbaar was, die slechts om de 76 jaar verschijnt.

Na de dood van zijn vader begon hij op 12-jarige ouderdom te werken in een drukkerij. Zijn volgende jaren waren nogal avontuurlijk met een opeenvolging van diverse jobs in al even verschillende staten. Zo werkte hij als tekstzetter en drukker in Keokuk (Iowa), New York City, Philadelphia (Pennsylvania) en nog andere steden.

Van 1857 tot 1861 was hij eerste stuurman op een Mississippi stoomboot. Uit deze periode stamt trouwens zijn pseudoniem Mark Twain. De matrozen peilden regelmatig de diepte van het water en riepen telkens "Mark" en een nummer, wat betekende dat er zoveel diepte bleek op hun peilkoord. "Twain" daarentegen betekende "veilig", zodat Mark Twain eigenlijk zoveel betekent als "twee vadems" of veilige diepte!

In 1861 werd hij kortstondig vrijwilliger bij de cavalerie van de zuidelijke Confederatie en trok nog hetzelfde jaar naar Nevada, waar hij zijn geluk beproefde als goudzoeker. Al dat geklungel bracht echter niet veel aarde aan de dijk en in 1862 werd hij journalist bij een plaatselijke krant. In 1864 verhuisde hij opnieuw, deze maal naar San Francisco in Californië.

Mark Twain, de schrijver

In 1865 herwerkte en schreef hij een verhaal dat hij in de goudvelden gehoord had, en werd op slag een nationale beroemdheid met "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County". In 1867 bezocht hij New York City en reisde vervolgens naar Europa en Palestina. Uit deze reizen kwam zijn volgende boek voort, The Innocents Abroad, waarbij hij de draak stak met de cultuur-elementen die Amerikaanse toeristen zo imponeerden.

Mark Twain home in CTIn 1870 huwde hij met Olivia Langdon, de dochter van een van de meest vooraanstaande New Yorkse families. Het paar kreeg meteen een prachtige villa cadeau in Buffalo (New York). Hartford in Connecticut was op dat ogenblik echter de rijkste stad in de USA en tevens een verzamelplaats van intellectuelen.

Intussen was Twain wel wat "opgeschroefd" geraakt door zijn succes en de verering van de massa, en hij gebruikte een groot deel van het fortuin van zijn echtgenote om een stuk grond te kopen en er een mooie villa te laten neerpoten door de beste architect die er te vinden was.

Het gezin woonde gedurende 17 jaar in Hartford en kreeg er één zoon, die helaas na twee jaar stierf, en drie dochters. In Hartford en in hun buitenverblijf in Elmira (New York) schreef Mark Twain zijn beste werken.

Roughing It (1872) vertelt zijn avonturen als mijnwerker en journalist
The Adventures of Tom Sawyer (1876) beschrijft zijn jeugd aan de Mississippi rivier
A Tramp Abroad (1880) verhaalt een wandelvakantie in het Duitse Zwarte Woud en de Zwitserse Alpen
The Prince and the Pauper (1882) is een kinderboek over het Engeland onder Tudor
Life on the Mississippi (1883) beschrijft zijn ervaringen als stuurman
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) is een satire op de onderdukking in het feodale Engeland

The Adventures of Huckleberry Finn (1884) wordt beschouwd als zijn meesterwerk. Het startte eigenlijk als een vervolg op zijn succesboek Tom Sawyer, maar begon gaandeweg een eigen leven te leidden. Het boek vertelt het verhaal van de blanke jongen Huck, die zijn vader ontvlucht door op een vlot de Mississippi rivier af te varen in het gezelschap van de gevluchte slaaf Jim. Hun avonturen tonen de lezers aan tot welke wreedheden mensen in staat zijn. In die tijd lag het thema van loyauteit en vriendschap tussen een blanke en een zwarte bovendien bepaald gevoelig.

Het woordgebruik in het boek is zeer authentiek en Twain's beschrijvingen schilderen een uitstekend beeld van het Amerikaanse leven aan de Mississippi, vóór de Amerikaanse Burgeroorlog. Zó authentiek is trouwens zijn woordgebruik en zó gedurfd de verboden "vriendschap" tussen zwart en blank, dat het boek in het zuiden door talloze bibliotheken werd verbannen als totaal verboden lectuur. Nochtans, wanneer legendes worden samengesteld, vergeet men al wel eens dergelijke kleine details...

Mark TwainBuiten zijn talenten als schrijver boerde Twain echter niet zo goed. Hij verdiende weliswaar een fortuin met zijn boeken maar verspeelde dit helemaal met onoordeelkundige en ongelukkige beleggingen. Zo investeerde hij zwaar in een typesetting machine, die echter niet kon optornen tegen de Linotype-machine die gelijktijdig op de markt kwam. In 1894 ging zijn uitgeversbedrijf Charles L. Webster failliet.

De familie Twain leidde een zeer mondain leven in Hartford, met grote recepties zoals toen gebruikelijk was, en na de crash leidde deze dure levensstijl tot grote schulden. Ondanks een minder goede gezondheid aanvaardde Twain derhalve een Europese toer van voordrachten van één jaar, en schreef hierover een nieuw boek, Following the Equator (1897). Met de opbrengsten hiervan kon hij zijn schulden afbetalen. Nochtans lieten het faillissement, zijn schulden en de uitputtende toer door Europa diepe sporen na. Bovendien overleden op enkele jaren tijd zijn echtgenote en hun twee dochters.

Zijn later werk getuigt dan ook van een groeiend pessimisme en bitterheid. Pudd'nhead Wilson (1894) beschrijft het zuiden vóór de Burgeroorlog en is tevens een aanklacht tegen racisme. Personal Recollections of Joan of Arc (1896) is een sentimentele biografie. Andere geschriften zijn korte verhalen zoals The Man That Corrupted Hadleyburg (1899) en The War Prayer (1905), meer filosofische en sociale gerichte manuscripten.

Mark Twain's nalatenschap

Mark Twain was erg onconventioneel, wat soms een eufemisme is voor "ongemanierd", maar zijn werk en zijn populariteit betekende het einde van de literaire overheersing van de New England schrijvers in de Amerikaanse literatuur.

Zijn scherpe tong en pen en zijn gevatheid gaven hem een welverdiende reputatie van humorist, maar zijn poëtisch alhoewel volks woordgebruik vertolkte uiteindelijk uitstekend de eigen Amerikaanse aard, tegenover de toen heersende verering van al wat Brits en Europees was. Zijn stijl en puur Amerikaanse thema's maakten van hem de inspiratie voor latere grote Amerikaanse schrijvers zoals Ernest Hemingway en William Faulkner.

In de herfst van zijn leven schreef Twain minder, maar hij werd wel een levende legende door zijn vele uitspraken over publieke kwesties. Hij wordt tevens levendig herdacht omwille van zijn publieke verschijningen, steeds gekleed in een wit serge kostuum, dat de goegemeente danig schokte, aangezien de toen heersende traditie absoluut een zwart pak vereiste...

In 1910 overleed Mark Twain, net toen de komeet van Halley opnieuw aan het uitspansel verscheen...

Video : The Wisdom of Mark Twain

 

** Lees meer over Mark Twain in Hartford, Connecticut **

~ ~ ~ ~