SAVANNAH, Georgia

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-book View America: South-Atlantic 2

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek Georgia, Virginia en West-Virginia. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 120 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Het ontstaan van de stad Savannah

In 1733 stichtte James Oglethorpe de stad Savannah, de eerste permanente kolonie in Georgia. De naam "Savannah" ontstond waarschijnlijk uit een verbastering van een Shawnee benaming. Oglethorpe plande eigenhandig de aanleg van de stad met 24 grote "squares" of plantsoenen, waardoor elke familie een woning kon bouwen langsheen een park. Het is de oudste stad in Georgia, en één van de eerste geplande steden in de U.S. De stad ligt op de monding van de Savannah rivier aan de Atlantische oceaan.

Vanaf 1744 werd Savannah een belangrijke havenstad, en tevens de hoofdstad van Georgia tot in 1786. De welstand groeide zienderogen in de streek, met een plantage-economie, slavernij, rijst, indigo, de pelshandel, de houthandel, en natuurlijk de enorm winstgevende suiker-rum-molasses driehoek naar West-Indië.

Later zou de economie zich toespitsen op rijst, katoen, peanuts en perziken. In 1793 vond Eli Whitney de katoenmachine uit, en snel namen katoenplantages de plaats in van de rijstteelt.

Een bewogen geschiedenis

De stad Savannah werd in de loop van zijn geschiedenis drie maal geteisterd door brand. In 1796 brandden maar liefst 300 huizen af, in 1826 werden "slechts" een 100-tal huizen verwoest tijdens een tweede brand, en in 1870 woedde een derde brand. Na de eerste "grote" brand werden in de plantages echter volop stenen gemaakt uit rivierklei, en werden de meeste nieuwe huizen in steen gebouwd.

Savannah 1800 Savannah, GA

De Amerikaanse Burgeroorlog (1860-1865) loopt letterlijk als een rode draad doorheen de geschiedenis van Savannah. In December 1864 nam de noordelijke generaal William Tecumseh Sherman de stad in na de tweede bloedigste slag van de hele burgeroorlog. Door de gevechten ruïneerde hij in één klap ook de economie van de hele staat!

Na de veldslag wou hij de stad gewoon laten plunderen en plat branden door zijn soldaten, zoals hij doorgaans deed op zijn "zegetocht". De zuidelijke generaal Robert E. Lee gaf tijdens zijn terugtrekking echter heel de stad cadeau aan president Lincoln, als kerstgeschenk voor diens vrouw, op voorwaarde dat hij ze niet zou laten platbranden. Wat ook geschiedde...

In 1819 vertrok het eerste stoomschip dat de Atlantische oceaan zou oversteken, de SS Savannah, vanuit de haven van Savannah. Maar zelfs nu nog ziet de stad er plaatselijk wat armtierig uit, maar een bezoek aan de oude glorie, de pittoreske haven met zijn "kinderkopjes", en de vele boetiekjes in de oude katoenloodsen is de uitstap meer dan waard!

Lees meer over Savannah, Georgia

~ ~ ~ ~