ORKAAN KATRINA - deel 1

de chaos in New Orleans

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: South West

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek de staten Arkansas, Louisiana, Oklahoma en Texas. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 100 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Orkaan Katrina

23 Augustus 2005. Over heel de verenigde Staten was de hoofdschotel op televisie de orkaan Katrina. Vooral de staten Mississippi, Alabama, en Louisiana werden zwaar getroffen door het stormgeweld, dat langs de kustlijn een ware ravage aanrichtte. De orkaan was een Categorie 3, met rukwinden tot boven de 200 kilometer per uur! Het was de zesde zwaarste die ooit werd geregistreerd, en de derde die ooit aan land ging in de U.S.

De krachtige wind rukte stukken van woningen en daken, die dan meegevoerd werden en op hun beurt dodelijke projectielen werden. Vensters van gebouwen sneuvelden bij trosjes, waarop de wind en de regen vrij spel kregen in het interieur.

Een ander onvoorzien feit was dat de krachtige wind een tsunami-achtige vloedgolf bijeen blies, van wel 6 meter hoog, die duizenden tonnen wrakhout meesleurde. Deze stormram beukte op de (meestal houten) huisjes in, die ineenstortten als kaartenhuisjes en op hun beurt deze lavastroom vervoegden.

New Orleans

In het reeds zwaar getroffen New Orleans was er bovendien een bijkomend probleem. We keken ontzet naar de beelden van de ravage, en het bleek dat de orkaan zelf slechts indirect verantwoordelijk was voor de enorme omvang van deze natuurramp.

Een groot deel van de binnenstad ligt namelijk lager dan het peil van de oceaan EN tevens lager dan het waterpeil van nabijgelegen Lake Pontchartrain, waaruit de stad zijn vers water betrekt. De stad is van dit meer gescheiden door aarden dijken, die net zo oud zijn als de stad zelf.

New Orleans 2005 - 1
New Orleans 2005 - 2

Op twee plaatsen waren deze dijken echter doorgebroken door het hoge waterpeil, en meteen liep ongeveer tachtig procent van New Orleans onder water, op sommige plaatsen tot 6 meter diep. Men sprak reeds van duizenden slachtoffers, maar de meeste daarvan kwamen voort uit deze overstroming, en niet door de orkaan zelf!

Zowat 90 % van de burgers hadden nochtans de stad verlaten, aangezien opgeroepen was tot een algemene evacuatie. Diegenen die ter plaatse bleven, waren mensen die oud of ziek waren, of niet de middelen of het vooruitzicht hadden om de stad te verlaten. Wat uiteindelijk neerkomt op de minder begoeden en een deel van de zwarte bevolking.

De Louisiana Superdome

Met de meeste bewoners weg van huis en een zo goed als verlaten binnenstad degradeerde het leven schier onmiddellijk tot een ware chaos, met wijd verspreidde diefstallen, plunderingen, verkrachtingen, schietpartijen, carjackings, en al het onfrisse dat een staat van wetteloosheid in de massa oproept.

Zowat 2,5 miljoen mensen zaten zonder elektriciteit en water voor minstens 2 weken! Bovendien wist men nu reeds dat het minstens 4 weken zou duren eer de bewoners de toelating zouden krijgen om terug naar hun huizen te keren.

Op dinsdag kondigde de burgemeester van New Orleans de krijgswet af, en beval iedereen de stad te verlaten. Hij was echter niet in staat om de nodige middelen ter beschikking te stellen voor de duizenden gehospitaliseerden, de zieken, de gehandicapten en de armen.

New Orleans 2005 - 3In de Louisiana Superdome van New Orleans zaten bijna 35.000 mensen opeengepakt als haringen in een ton. Dit stadion was eertijds door de stedelijke autoriteiten ingericht als schuilkelder, voor diegenen die niet de middelen hadden om de stad te verlaten.

Nu echter was het dak van het stadion gedeeltelijk verwoest door de orkaan, en de regen had vrij spel... De toiletten waren in een mum van tijd defect, en er was geen water meer voorhanden.

Noch was er enig voedsel of water voorzien voor zulk een enorme mensenmassa, vermits iedereen had verondersteld dat ze na de storm gewoon naar huis konden gaan!

Binnen in het gebouw heerste chaos onder de massa. Er waren ontelbare verslagen van druggebruik, diefstal, gevechten en verkrachtingen, en onnoemelijk vuile levensomstandigheden.

Oorspronkelijk werden meer dan 100 doden in de Superdome opgegeven, waarvan de meeste door de hitte en uitdroging. Maar nadat deze verslagen "officieel werden gesaneerd", bleven er nog slechts 6 doden over, waarvan 4 door natuurlijke oorzaken, één overdosis, en een zelfmoord...

De overblijvende, overwegend zwarte, bevolking explodeerde in een mum van tijd tot een hersenloze vloedgolf van hongerige en vertwijfelde mensen! Op de schaarse beelden van de binnenstad zagen we met ontzetting massa's plunderaars, die als razenden alles meesleepten wat niet te heet of te zwaar was.

De al even schaarse politie liet echter maar begaan, want blijkbaar was noch de administratie, noch de politie opgewassen tegen zulk een vloedgolf van misdaad en geweld. Van enige georganiseerde hulp aan de ontelbare slachtoffers van een nochtans voorspelde ramp, of van het inzetten op grote schaal van het perfect uitgeruste en machtige Amerikaanse leger was zo goed als geen sprake...

De nasleep van al deze gebeurtenissen zal op termijn veel zwaarder wegen dan de orkaan zelf, aangezien bijna heel de binnenstad zal moeten heropgebouwd worden!

Video : Before, during and after Hurricane Katrina

 

~ ~ ~ ~